Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Studium pro romské asistenty a poradce

Na Evangelické akademii v Praze, vyšší odborné škole sociálně právní a střední sociální škole, probíhá už pátým rokem výuka oboru sociální činnost v prostředí etnických minorit zaměřená na přípravu romských asistentů a romských poradců. Dvoustupňové studium trvá pět let. První stupeň, dvouletý, je zakončen závěrečnou zkouškou a jeho absolventi jsou připraveni vykonávat funkci romského asistenta. Druhý stupeň navazuje na první, trvá tři roky a je zakončen maturitní zkouškou. Jeho absolventi jsou připraveni vykonávat funkci romského poradce. Obor vznikl z naléhavé potřeby zlepšit postavení národnostních menšin v naší republice. Romská menšina je nejpočetnější a je rozptýlená prakticky po celém území ČR.

Letos se uzavírá první pětiletý cyklus, který probíhá jako experimentální studium. Experiment sleduje Rada vlády pro záležitosti romské komunity vlády ČR, dále ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní ústav odborného vzdělávání. Vyhodnocováním tohoto experimentu se uzavírá ověřovací fáze programu. Od školního roku 2002/2003 už bude studium řádně začleněno do nabídky studijních oborů Evangelické akademie.
Studium je určeno všem, kteří chtějí zlepšit postavení Romů. Protože jednou z podmínek pro přijetí je znalost romského prostředí, většina studentů jsou Romové. Přijíždějí z celé republiky vždy jednou za čtrnáct dní na pátek a sobotu. Výuka probíhá v pátek od 10 do 18.30 hodin a v sobotu od 9 do 18 hodin.
Ve školním roce 2002/2003 se otevírá další první ročník studia.
Přijímací zkoušky se konají 15. května. Přihlášky ke studiu se přijímají do konce dubna. Podmínkou pro přijetí je ukončená docházka do základní školy, plnoletost, znalost romského prostředí a složení přijímacích zkoušek.
Alexandr Slabý
Kontakt: Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola, Hrusická 2537/7, 147 00 Praha 4, tel./ fax: 02/72 76 16 09. E-mail: skola@eapraha.cz, http://www.eapraha.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál