Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Ňiko nane lačhes urdo, te na asal
Nikdo není dobře oblečen, nenosí-li úsměv)

Tak zní motto, které si zvolili studenti 4. ročníku Romské střední školy sociální v Kolíně na své stužky, kterými byli dekorováni na svém stužkovacím večírku a zároveň prvním maturitním plese v historii této mladé školy, konaném 14. března v Kulturním domě v Kolíně.
Maturitní ples si organizovali studenti 4. ročníku sami, včetně vyhledávání sponzorů, rozesílání pozvánek významným osobnostem i institucím v naší republice. Dá se říct, že takto velkoryse pojatý projekt dopadl na výbornou. Této pro Romy významné akce se zúčastnilo mnoho významných osobností romské i české společnosti. Jmenujme alespoň některé: Ladislav Goral a Roman Krištof z Úřadu vlády ČR, Richard Samko z ČT, Jarmila Balážová, Jelena Silajdžič, předsedkyně o. s. Slovo 21, organizátorka festivalu Khamoro, místopředseda ROI Marek Polák, významný romský výtvarník Eduard Oláh, Milan Ščuka a Jaroslav Holub, podnikatelé z Brna, kteří významnou měrou sponzorovali ples, sekretářka prezidenta IRU Marta Tulejová, Ivan Veselý, předseda o. s. Dženo, předseda Asociace romských poradců, Rudolf Zajda.

K tanci hrály dvě romské kapely: City Boys z Trnavy a Čhave jilestar z Bohumína. Byli přítomni novináři z Kolínského deníku, redaktorka Českého rozhlasu Alžběta Janíčková, z Amaro Gendalos Jarmila Balážová. Studenti pozvali ČT 1, Primu i Novu. Nikdo z nich ale nepřišel. Z ČT tam sice byl Richard Samko, ale pouze jako moderátor slavnostní akce.

Průběh plesu
Ples byl zahájen zpěvem romské hymny. Po ní přednesla krátký projev ředitelka RSŠS Mgr. Jarmila Turková, v němž poděkovala studentům i učitelům. Po té nastoupili studenti ke slavnostnímu stužkování, které provedla zástupkyně ředitelky a třídní učitelka 4. ročníku Mgr. Marta Váňová. Každý student dostal krásnou bílou šerpu, na níž byly zlatým písmem napsány roky studia1998 – 2002. Vlevo nahoře bylo napsáno křestní jméno studenta a název školy.
Na této šerpě v barvách romské vlajky byly připevněny stužky. Zelená s českým mottem Nikdo není dobře oblečen, nenosí-li úsměv, modrá s mottem v romštině Ňiko nane lačhes urdo, te na asal a na bílé stužce letopočty 1998 – 2002 se zkratkou názvu školy RSŠS. Od JUDr. Gejzy Orleta, učitele práva, každý obdržel pěknou růži. Následoval emotivní proslov JUDr. Emila Ščuky, zřizovatele školy. V něm velmi pěkně a citlivě poděkoval rodičům, že se jim přes všechna úskalí s nedostatkem finančních prostředků a přes velké sebezapření a osobní oběti podařilo děti ve škole udržet. Mnozí rodiče (mimochodem, dostavili se všichni), se neubránili slzám. Za všechny poděkoval JUDr. Ščukovi pan Jan Horváth. Vyjádřil vděčnost za to, že tato škola vůbec mohla vzniknout a řekl, že je velkým přínosem pro celý romský národ. A protože je důležité sytit nejenom ducha a srdce, došlo i k nasycení těla – ke slavnostní bohaté večeři, s přípitkem JUDr. Ščuky.

Hlavní program
Budoucí maturanti si připravili krásný program, za nějž by se nemusel stydět leckterý profesionální scénárista a dramaturg. Posuďte sami: v prvním bodu programu společně zazpívali píseň Avľan tumen andro Kolinos, jejíž text napsal JUDr. Ščuka a melodii složil maturant Marek Herák. Volný překlad zní asi takto: „Přišli jste do Kolína hrát a zpívat na tento ples. Dáme vám, co chcete, velkou úctu od nás dostanete. Zpívám já, zpíváš ty, všichni romské písničky.“
Následovala parodie pořadu TV Nova Do-re-mi s gojama. Říká se „Co Čech, to muzikant“, ale mnohdy při sledování tohoto programu člověk žasne nad odvahou a někdy i nedostatkem sebekritičnosti účinkujících. To ale neplatí o Romech, kteří se s písní na rtech a smyslem pro tanec již narodili. O těch by mělo platit „Co Rom, to muzikant“. Tyto parodie vyvolaly v publiku mnoho smíchu a dobrou pohodu.
V dalším programu opět studenti zazpívali společnou píseň Khamiben. Slova napsal JUDr. Ščuka, melodii složil Marek Herák. Při této písni ukápla potají mnohým slzička. Vždyť se v ní zpívá: „Škola končí. Zde jsem našel své romipen. Kam teď půjdu, co mám dělat, když tato škola končí? Svou lásku jsem zde našel i učení. Těžko mi bude, až tuto školu opustím.“ Text této písně je pravdivý. Teprve tady, ve škole, mnozí nalezli své romipen. Tady se naučili romsky, protože někteří rodiče pod tlakem společnosti v minulých letech opustili tradice romského národa a své děti nenaučili mluvit romsky.
To si uvědomili i studenti a do programu zařadili scénku s ukázkou romské tradice Mangavipen (Zasnoubení). V této scénce přišli rodiče ženicha k rodičům nevěsty žádat o její ruku, souhlas ke sňatku. Dohadovali se o svatbě, koho pozvou, jaká kapela bude hrát k tanci … Mezitím ostatní studenti tančili a zpívali. Tato scénka měla velký ohlas.
Vyvrcholením studentského programu byl společný zpěv známé písně Khamoro svitinel pre amende Romale (Slunce svítí pro všechny Romy). Za zpěvu této písně šli studenti mezi své rodiče, s nimiž společně zpěvem písně zakončili vystoupení.
Na úplný závěr programu vystoupila skupina Trio Romen z Břeclavi se čtyřmi romskými písničkami a dvěma španělskými ve stylu flamenca. Tato skupina dostala již řadu ocenění. V minulých letech skončila na druhém místě na celostátní Portě. Jedná se o rodinnou kapelu Herákových.

Volná zábava
Tancechtiví účastníci plesu se mohli dosyta vyřádit při skvělé hudbě výše uvedených kapel. Romy nemusíte zvát k tanci. Jakmile spustí muzika s temperamentními rytmy, každému nohy jen hrají. Záhy se naplnil sál tanečníky a tanečnicemi. Zatímco mládež na parketu křepčila, starší využili volné zábavy k popovídání. JUDr. Ščuka se věnoval rodičům. Měli si, věru, o čem povídat. Za pár týdnů budou maturity, někteří studenti chtějí po maturitě studovat na vysokých školách. Témat k rozhovoru bezpočet. A hosté? Z fotografií vidíte, že i oni se dobře bavili.

Vyvrcholení večera – tombola
V tombole bylo mnoho cen. Vesměs sponzorské dary. Významnou měrou do ní přispěli dva sponzoři z Brna, pánové Milan Ščuka a Jaroslav Holub, romský poradce z Nymburka pan Cyril Koky s manželkou, potraviny Burko – Kolín, drogerie Kolín, zlatnictví (zlatý přívěsek), TV Nova věnovala psa Nováka a další. Velkou pozornost vzbudil dar kuchařky RSŠS paní Helenky Daňové: dvoje překrásné svatební šaty. Nesmíme zapomenout na dar od starostky města Kolína: 10 000 Kč na pronájem sálu, který zprostředkovali hlavní organizátoři plesu studenti Žaneta Baková a Marek Herák.
Výherci v tombole se mohli těšit z pěkných cen. Ale to až doma, protože se opět rozezvučely lákavé melodie obou kapel zvoucí k tanci. A tak se zpívalo a tančilo až do čtyř hodin do rána. Budiž s potěšením řečeno, že se nikdo neopil, celý večer proběhl důstojně. Nejlépe to ohodnotil pan Kadlec, vedoucí Kulturního domu U radnice: „Tak krásný a reprezentační ples jsem tu ještě nezažil.“
Co říci na závěr? Milí studenti, prokázali jste vynikající organizační schopnosti. Teď zbývá jenom popřát, abyste byli stejně úspěšní u maturitních zkoušek. Bude vás to stát ještě hodně úsilí v učení. Leží na vás velká zodpovědnost, budete tuto školu opouštět jako první. Budete prvními absolventy, na něž budou na úřadech klást vysoké nároky. Abyste se ctí obstáli, vám všem přeje Mgr. Daniela Cincibusová, která vás má velice ráda.
Daniela Cincibusová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál