Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail



  Bludný kruh

Když se mluví o romském problému, tak většina Čechů říká, že romský problém je jen proto, že my Romové jsme ve všem špatní. Velká část společnosti se diví, proč jsme nespokojení a co bychom ještě chtěli, když do práce nemusíme a sociální dávky dostáváme.
Myslím si, že to zlo, které nám Češi připisují, není jen v Romech. Například problém nezaměstnanosti se týká celé české společnosti. Na trhu práce se my Romové setkáváme i s diskriminací. Myslím si, že za to je odpovědný stát, jeho orgány a děravá legislativa. Majorita to nechce vidět a pouze říká, že příčinou neúspěšnosti Romů na trhu práce je naše nízká vzdělanost a kvalifikace. Je to pravda, ale já to vidím i jinak. Za posledních 40 let jsme byli zařazováni do zvláštních škol. Proto máme tak málo vzdělaných lidí. Připouštím, že o této skutečnosti většina lidí neví nebo nechce vědět. O nás o Romech se říká, že jsme nepřizpůsobiví a společnost má s námi jen ty špatné zkušenosti.
Tento názor zevšeobecněl a je tak propagován, že tomu skoro každý věří. Pro nás je to jen další překážka, která nám stěžuje komunikaci s majoritou a sebeuplatnění ve společnosti. Říkají nám: „Buďte více aktivní. Pomozte si sami. Máte své romské organizace, obracejte se na ně.“
Jenže oproti státnímu sektoru romská sdružení nemají žádné pravomoci a stejně tak romští poradci. Myslím si, že vláda zřízením romských poradců chtěla dát najevo, že Romové mají stejné šance jako Češi. Skutečnost je však jiná.
My Romové jsme odkázáni na sociální síť, s jejíž pomocí jen živoříme a někteří z nás proto opouštějí tuto zemi.
Vláda se snažila a snaží exodus zastavit a říká: „Romským občanům není v ČR ubližováno a mají stejné postavení jako ostatní.“ Mluví o demokracii, kterou Romové na letišti v Ruzyni poznají tak, že je utlačuje, ponižuje a ubírá jim jejich právo na svobodné rozhodování. Pěkně děkuji za takovou demokracii, která je jen pro bílé, ale přitom hlásá ideu, že jednou ze základních svobod člověka je i svoboda pohybu.
Doufejme, že v souvislosti se vstupem naší země do EU se změní také situace nás Romů.
Milan Vágai, Holasovice – Kamenec
(redakčně upraveno)


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledávání



Radioľurnál

Radioľurnál