Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Multilaterální mítink Romů v Maďarsku

BUDAPEŠŤ – Ve středisku evropské mládeže při Radě Evropy v Budapešti se konal od 17. do 18. března multilaterální mítink několika romských organizací a jejich zástupců z Jugoslávie, Bulharska, Rumunska, Litvy, Srbska, ČR a jiných balkánských zemí. Tento mítink pořádala Kancelář pro demokratické instituce a lidská práva ve Štrasburku. Jeho tématem byla „Role a práce romské reprezentace v oblasti poradenství Romům v otázkách romské problematiky“.

Cílem tohoto mítinku bylo vytvořit diskusní fórum pro romskou reprezentaci již zapojenou do institucionalizovaných poradenských struktur v oblasti romské problematiky (komise, rady, apod.) a lidi, kteří mohou v budoucnu sehrát podobnou roli. Dalším cílem bylo podtrhnout a vypíchnout potřebu, aby se Romové zcela zapojili do procesů, při nichž se činí rozhodnutí a stanovují se strategie; vyjádřit podporu politickou a technickou romským členům poradních struktur a orgánů a umožnit jim tak vyvíjet vlivný tlak a aktivně se podílet na práci vlád jednotlivých zemí.
V dlouhodobém časovém horizontu by takováto setkání měla na regionální úrovni stimulovat vytvoření a rozvoj vztahu k romské problematice prostřednictvím pravidelnější výměny zkušeností a příkladů dobré praxe a do jisté míry tak umožnit předávání zkušeností mezi samotnými Romy.
Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál