Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zasedání Rady vlády pro romské záležitosti

Praha – Romská část Rady vlády pro záležitosti Romů se sešla 11. března a projednala vytvoření výborů této Rady. Byly vytvořeny čtyři výbory a sice:
Výbor pro koncepci integrace Romů do společnosti, jehož vedoucím se stal Karel Holomek, Výbor pro realizaci funkce romského koordinátora Vyšších územně správních celků, jehož vedením byla pověřena Iveta Millerová, Výbor pro dotační politiku Rady, vedený Janem Balogem a Výbor pro spolupráci se samosprávami, který povede Jiří Daniel, člen dřívější Meziresortní komise nyní Rady vlády, a proto v tomto výboru zastupuje stávajícího člena Rady paní Annu Cínovou.
Výbory mají za úkol předkládat Radě podrobné návrhy vyplývající z jejich činnosti a tím přispět ke zkvalitnění práce celé Rady.
Během jednání bylo konstatováno, že současný vývoj prokazuje neochotu některých zástupců vyšších územněsprávních celků k ustavení romského koordinátora a tím je jeho pozice ohrožena. Všichni zúčastnění byli vyzváni, aby ve svých územních celcích vešli ve styk s příslušným hejtmanem a pokusili se o vytvoření této funkce.
(red.)


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál