Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   osudy lidí

Bývalý street worker s titulem bakalář
Adam Pompa (27) se narodil v Toporci, okres Kežmarok, na Slovensku. Má pět sourozenců. V Kežmarku navštěvoval Střední odborné učiliště zemědělské, kde nástavbové studium ukončil maturitou. Jeden rok byl nezaměstnaný. Když dostal od jednoho kněze zajímavou nabídku, bez váhání ji přijal.

V brněnské organizaci Podané ruce dělal street workera, což znamená, že drogově závislým vyměňoval nepoužité injekční stříkačky a jehly za použité. Při této odvážné práci navštěvoval Adam v Brně speciální kurz při pedagogické fakultě, který ukončil zkouškou na romského asistenta. Teď tuto práci dělá v Základní škole na ulici 28. října v Brně, v Centru dětí a mládeže občas koná funkci dobrovolného asistenta, děti ho přímo milují.
Jako romský asistent pokračoval ve studiu na Masarykově univerzitě, které ukončil jako vždy úspěšně s titulem bakalář. „Ještě jsem ale neskončil, chci studovat dál,“ říká s úsměvem na milé tváři tento milý a zajímavý člověk.

(D. T. Š.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál