Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Železní ďáblové

Trastune benga - Železní ďáblové, to je název jedné z povídek romské spisovatelky Ilony Ferkové, která se snaží upozornit na velice vážný a složitý problém mnohých Romů a jejich rodin. Gamblerství „padlo“ na Romy počátkem devadesátých let a mnozí jsou na něm závislí podobně jako ti, kteří propadli drogám.

V každém městě můžeme vidět místo, kde se shlukují početné skupiny mladých i starých Romů okolo hracích automatů. Pojmenovali je jednoduše bedny. Ferková v nich vidí železné ďábly a podle toho, co se v hernách děje, je toto pojmenování víc než příhodné. V bednách – železných ďáblech mizí sociální dávky, výplaty a další peníze, které Romové nahází do jejich nenasytných chřtánů. Patologickým hráčům (gamblerům) je zcela zbytečné cokoli vysvětlovat, přesvědčovat je, že nemají šanci vyhrát, ale naopak, že takto mrzačí život sobě i rodině. Gambleři se skutečně dostali do moci železných ďáblů a „vysvobodit“ je z jejich spárů není jednoduché.
Někteří gambleři se kvůli bednám dokonce dostali před soud. Asi padesátiletý muž se v záchvatu vzteku a zoufalství dopustil trestného činu poškozování cizí věci tím, že zdemoloval několik hracích automatů poté, co prohrál celou výplatu a navíc i všechny peníze, které si vypůjčil od známých. Soud jej za to potrestal podmíněným trestem a veřejně prospěšnými pracemi. Známá romská zpěvačka Věra Bílá se netají svojí hráčskou závislostí a je všeobecně známo, že tak prohrála všechny svoje honoráře. Zoufalé však je, že v hernách prohrávají veškeré peníze nezaměstnaní, kteří žijí pouze ze sociálních dávek. V těchto případech se gamblerství stává skutečným zlem, jehož důsledky postihují především bezbranné děti. Ferková ve své povídce popisuje případ rodiny, která je gamblerstvím postižena zdrcujícím způsobem. Popisuje situaci rodičů závislých na bednách, píše o tom, co prožívají jejich děti, které táta a máma připraví o nejzákladnější potřeby.
Bohužel se tento problém v romské populaci prohlubuje. Vedle drog a lichvy je patologické hráčství – gamblerství – problém sužující Romy drastickým způsobem. Stala se z něj chronická nemoc, která si žádá dlouhodobou a velmi komplikovanou léčbu.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál