Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Výhrady vůči ministerské analýze

Na základě analýzy situace ve vyloučených romských komunitách přijala 11. září Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity usnesení, podle něhož by se vláda při řešení chudoby v uvedených lokalitách měla zaměřit na oblast zaměstnání a vzdělání. Podle výzkumu existuje v České republice více než 300 romských chudinských čtvrtí a domů s více než 80 000 obyvateli.

V některých lokalitách postihuje nezaměstnanost 80 až 90 % práceschopných lidí. Předseda Krajské rady Romů v Karlových Varech Ladislav Bílý se ohrazuje proti tomu, že do uvedeného výzkumu nebyla zahrnuta téměř 600členná romská komunita na Karlovarsku. „Je nám s podivem subjektivní posouzení zahrnutých lokalit a divíme se, že naše komunita, i když nekoncentrovaná, byla nepochopitelně pominutá,“ uvádí se v tiskovém prohlášení Romského občanského sdružení Karlovy Vary. Tím vlastně organizace reaguje na skutečnost, že se mezi Romy provádějí různé výzkumné práce, ale bez účasti Romů samotných. Výhrady Ladislava Bílého jsou z tohoto hlediska zcela oprávněné, navíc nejde jen o samotný výzkum. Problém je také v tom, že Romové jsou ignorováni již v přípravné fázi takových a jiných projektů.
„Jsme na rozpacích, zda naše nezahrnutí není i výsledkem naší dlouhodobé práce nebo například podobného avšak zneváženého monitoringu v rámci generálního projektu z loňského roku, ze kterého částečně vycházel GAC (Gabal, Analysis & Consulting – analýza sociálně vyloučených romských lokalit),“ uvádí se dále v prohlášení.
Tím se otvírá další, neméně závažná otázka. Mnoho romských organizací v průběhu uplynulých 15 let provedlo vlastní průzkumy, ve kterých se objevily téměř identické výsledky s těmi, které získala agentura GAC ve výzkumu objednaném ministerstvem práce a sociálních věcí. Znamená to, že skutečně dochází ke znevažování práce romských organizací tak, jak na to poukazuje Ladislav Bílý.
A pokud zmíněná rada doporučuje vládě, aby řešení chudoby ve vyloučených romských komunitách řešila pomocí likvidace nezaměstnanosti a zajištěním kvalitního vzdělání romským dětem, pak zcela zásadní význam navrhovaných opatření spočívá v tom, aby se o těchto záležitostech začalo jednat s těmi, kterých se to týká – nás Romů!
Ale jednat je třeba hned na začátku, tedy již v období příprav a plánování. Praxe potvrzuje, že účast Romů v realizaci každého záměru a plánu je prvořadým předpokladem úspěšné realizace. Je těžké to pochopit, anebo je v tom něco jiného? Pak je tu samozřejmě otázka financí. Kolik peněz chce vláda investovat do řešení tak složitých a dlouhodobě zanedbaných problémů?

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál