Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail



foto   Umíme se domluvit? Umíme!

Olomoucký stadion atletického klubu TJ Lokomotiva hostil již počtvrté netradiční společenskokulturní akci, zaměřenou na menšiny. Festival Umíme se domluvit se tak stává jistotou, na kterou se lidé z Olomouce a okolí těší již dopředu. A že se jich tentokrát pěkných pár stovek během dne na stadionu vystřídalo.

Na letošním ročníku se organizačně podílely občanská sdružení a nevládní organizace, společně s magistrátem. Pomocnou ruku přiložila také armáda, za což jí patří dík. Pro návštěvníky byly připraveny četné atrakce a soutěže na zpříjemnění slunečného odpoledne. Petanque přilákal převážně seniory, zato ruské kuželky, střelba ze vzduchovek a bocca (házení lehkým diskem) byly celý den obleženy dětmi různého stáří a národností. Celý den také probíhal turnaj v malé kopané, do kterého se zapojily například týmy vietnamský, policejní i sluchově postižených. Ceny za organizátory předávali náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Jitka Chalánková a za odbor sociálních věcí olomouckého magistrátu Miroslav Pilát.
Během dne se konalo také několik více či méně improvizovaných vystoupení, například mažoretek z penzionu pro důchodce v Chválkovicích. „V průměru je jim 78 let,“ uvedla je rehabilitační sestra Hana Kloboučníková. Vystoupily také romské školačky s diskotancem a romští „drsní“ chlapci předvedli break dance podle svých hip-hopových vzorů. Romský folklor zastupovala skupina Amare Ternore.
Podle krajské koordinátorky pro národnostní menšiny v Olomouci Renáty Kötnerové je festival přínosný, protože se „lidé sejdou a otevřeně si promluví o svých problémech“: tentokrát to byli Vietnamci, Řekové, Bulhaři, Romové, Ázerbajdžánci, Slováci, přišli ale také zrakově a sluchově postižení, vozíčkáři nebo klienti z ústavů sociální péče.
Součástí tohoto ročníku byl také křest CD Společný svět, které obsahuje sedm skladeb přerovské skupiny Imperio. CD vydává Olomoucký kraj ve spolupráci se sdružením Kappa-Help. Aby hudby nebylo málo vystoupila na závěr experimentální etno-jazzová kapela FruFru, která pomalu odcházejícím divákům zanechávala hudební vzpomínku na další ročník úspěšného festivalu. Tak příští rok znovu!
Festival Umíme se domluvit měl solidní návštěvnost, i přestože týž den probíhaly další dvě akce pro menšiny v Olomouci.

Na Svatém Kopečku
Festival Umíme se domluvit měl solidní návštěvnost, i přestože týž den probíhaly další dvě akce pro menšiny v Olomouci. Výročí deseti let činnosti slavila Vyšší odborná škola Charitas a na Svatém Kopečku mohli lidé navštívit tradiční romskou pouť, jejímž vyvrcholením byla mše v bazilice Navštívení panny Marie. Té se zúčastnilo na 200 lidí. Na rozdíl od minulých let byl větší důraz kladen na duchovní než na materiální stránku věci, a tak byli návštěvníci trochu zklamáni z menšího pohoštění a z útlejšího kulturního programu. Součástí mše byla také katecheze – přednáška o víře od romského jáhna Vojtěcha Vagaie z Českého Krumlova. Pouť má za cíl přispět přes náboženství k lepší komunikaci Romů s majoritní společností.

Jiří Salik Sláma

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledávání



Radioľurnál

Radioľurnál