Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Knihovna pro Romy v Ostravě

V Ostravě bude od 5. října zahájen provoz Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, který je zaměřen na Romy v Ostravě-Vítkovících.

Otevření knihovny je vyvrcholením první etapy projektu s názvem Romaňi kereka - Romský kruh, který je připravován od roku 2004. Jeho záměrem je vědomě zohlednit romské návštěvníky, nejde tudíž o romskou knihovnu ve smyslu zaměření výhradně na romské čtenáře.
Cílem je vytvořit prostor setkávání, kde se budou Romové cítit vítáni, aniž by byli oddělováni od majoritní populace. Páteří této specializace bude intenzivní podpora multikulturního dialogu. Více informací na www.kmo.cz. Tato pobočka je na ulici Kutuzovova 14 v Ostravě-Vítkovicích. Provozní doba: pondělí, čtvrtek 9-18, úterý, pátek 9-17 hod.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál