Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Židovské muzeum má pobočku v Brně

První mimopražská pobočka Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea byla otevřena na sklonku září v Brně. Stalo se tak u příležitosti stého výročí jeho založení.

Nově upravené prostory na třídě kpt. Jaroše 3 v Brně přivítají zájemce o židovskou kulturu a historii, které budou prezentovány četnými besedami, projekcemi, výstavami a diskusemi. Centrum nechce svoje aktivity omezovat pouze na Brno, ale chystá se na spolupráci s podobnými institucemi na celé Moravě. Školám, zájmovým organizacím i široké veřejnosti nabídne možnost účastnit se vzdělávacích a kulturních pořadů, besed, dílen, přednáškových cyklů a interaktivních výstav. Nezanedbatelnou součást nabídky služeb tohoto centra tvoří seznámení s nemovitými památkami dokumentujícími historii Židů a židovského osídlení v různých oblastech Moravy a Slezska.
Informace o připravovaných pořadech budou pravidelně uveřejňovány na stránkách měsíčníků KAM v Brně, Roš Chodeš či Maskil, podrobnosti lze najít také na www.jewishmuseum.cz/brno.

(J.S.S.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál