Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Recenze nové básnické sbírky Vlada Oláha:

Amaro drom pal o Udut – Naše cesta za Světlem
V roce 2006 vychází v nakladatelství Radix (Kořeny) další sbírka básníka Vlado Oláha. Je to již čtvrtá básnická sbírka v řadě v průběhu deseti let.

Naše cesta za Světlem jakoby shrnovala tři předchozí publikace, neboť se zaměřuje na obecné otázky smyslu existence a historické cesty romského národa. Předchozí sbírky básní autor na-zval symbolicky: Khamori luluďi – Slunečnice (1996, druhé vydání 2003), La khameskere čhave – Děti slunce (2003), Khamutno kamiben – Žár lásky (2005). Původní, velmi úspěšná sbírka Slunečnice, kterou Ministerství školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozšířilo do škol s větším počtem romským žáků, jakoby dlouho čekala na své pokračování. Avšak nyní, kdy vychází básníku Oláhovi nová sbírka, je očividné, že básníkova tvorba nabrala na intenzitě. Podstatné je především to, že uměleckými prostředky směřuje k filozofickým zamyšlením nad osudem a budoucností romského národa. Například v úvodní básni, nazvané stejně jako celá sbírka, prezentuje cestu Romů z Indie přes řadu trpkých zkušeností se světem, do nehož přicházeli jako cizí a nevítaný živel. Básník na tuto historickou situaci Romů nenahlíží rezignovaně. Ve své velkolepé úvodní básni ukazuje, že Romové našli po své dlouhé pouti novou zemi, ve které naleznou řešení svého osudu. Základní podmínkou však je jejich jednota:

Podporujme jeden druhého,
protože jen tehdy
nás přijmou.
Držme se své země,
té nové,
protože to už je naše matka,
nejen ta jediná.
Držme se té země
a své jednoty!
To je to Světlo všech Romů
to je ta budoucnost!
Držme se Rom Roma,
jako se drží země slunce i Boha!

Podobně jako předchozí básnické sbírky zahrnuje i tato nová sbírka cestu ke kořenům, k rodné osadě, k lidem, s kterými se básník v mládí setkával a z nichž čerpal životní energii. Tato zkušenost je přenosná i pro novou romskou generaci. A nejenom pro ni, je prospěšná i ve výchově české mládeže. Jde o to najít metody, jak ve škole dílo básníka Vláda Oláha, i jiných romských básníků a spisovatelů, využít.

Celou básnickou sbírku ilustruje s citem pro obsah básní i podobu romských portrétů Václav Lamr. Překladateli jsou romisté Jan Červenka, Lada Viková a Anna Žigová. Životopis Vlada Oláha zachytila v básnické sbírce Milena Hübschmannová. Účast těchto romistů je zárukou vysoké jazykové kvality básnického díla, podobně jako tomu bylo ve všech básnických sbírkách předchozích.

Prezentace nové básnické sbírky PhDr. Vlada Oláha se bude konat 25. září v Praze, v centru sociálních služeb Praha-Řepy od 17 hod. Součástí prezentace je výstava fotografií s názvem Romové a víra.

Jaroslav Balvín

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál