Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  O ľinaj paš o Roma

Jevende has o romane koľibi učharde andre le jiveha. E phuv sovlas u o dživipen paš o Roma andre osada has smutno. O phure Roma bešenas khere paš o bov, bavinenas karti, vakerenas, o džuvľa sar has len rači ideos, čhingernas o pora le papiňendar. E radosca, he vešelišagos has te šunel avri paš o Roma ča akor sar o čhavore pes sankinenas, abo čhivkernas le jiveha pal peste. Aľe sar avľas imar o jaros, najekhvar o pľaci paš o Roma odžidžonas.

Pro hedži o jiv imar našľolas, e phuv šučolas avri, e čar chudelas hinke te barol u laha tiž o kvetki. O kachňa, o čirikle imar kidenas pal e phuv le chrobaken he le chľisten. Sombatone tosara o kham avľas perdal e muchľi upral o veš avri. Tačarlas o paňi andre jarka kaj imar pľivinenas o kački, o papiňa. O paňi andre jarka has moneki žužo. O mačhe pľivinenas upral o paňi, he chanas sa so pro paňi perlas. Tosara o Roma imar terdžonas paš o paňi, he šunenas sar o paňi žbľunkinel he sar džal. Ki ja lende avnas mek aver Roma, denas peske paš o paňi duma, pijenas cigaretľi, abo pipa u sikh tosara imar začňinlas o dživipen.
O khamoro cirdelas le Romen anglo kher avri te bešel. Pro pľaci bavinenas karti, kernas pherasa, rezinenas o kašt he rakinenas les andre štapa. O čhavore nange pindrange denašenas pal o pľaci u o daja pal lende le chabeneha, he le ceplakenca. O čhavore bavinenas piga, viľinenas andal e vzduchovka, bavinenas fotbal, vožinenas pes pro bicigľi, abo čhivkernas o bara pal o paňi. Vožinenas pes pro vožiki pro štar kereki. O čhajora bavinenas pes la lobdaha, he pre školka.
O džuvľa tavenas, pratinenas, bigľinenas, šulavenas pašal o khera, rajbinenas he figinenas o žuže hundri. Jekh džuvľi veščinlas andal o vast, jekh andal o karti u aver andal e šita. Pal o dilos, o čhaja upre urde phirnas pal o pľaci, giľavipnaha, he sikhavnas o neve vigana. O phure Roma len asabnaha, pozorinenas he chanas andal e telemardži šerpeňka o idžutne haluški. Rači o terne manuša avnas avri pro pľaci. Kernas bari jag he odoj pes zakamavenas o čhave andro čhaja he o čhaja andro čhave. Giľavenas, khelenas, he bašavenas pre harmoňia. Rači paš e jag imar bešenas ča vaj keci manuša. Giľavnas smutna romane giľa. Pro ňebos has but čercheňa u o čhon švicinlas imar pro drom avre dživeseske.
Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál