Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  zaznamenali jsme

Střední romská škola v Brně. Odloučené pracoviště otevřela v Brně Střední odborná škola sociálně-právní. Zahajovací ceremoniál se konal za účasti primátora Richarda Svobody a poslance Václava Mencla (ODS). Do prvního ročníku nastoupilo 120 studentů (60 do denního, 60 do dálkového studia). Školu na slavnosti zastupoval její ředitel Emil Ščuka.

O rozvoji romštiny. Mezinárodní konference romistické lingvistiky (ICRL), pořádaná 14. až 16. září v Praze, je věnována památce Mileny Hübschmannové (1933–2005), která svůj život zasvětila výzkumu romského jazyka. Přední antropologové a lingvisté z 20 různých institucí světa i rodilí mluvčí diskutují o zkoumání kulturních aspektů romštiny a o lingvistických aspektech romské kultury. Hlavními tématy jsou původ romštiny, její standardizace nebo utajovací funkce a moderní technologie při popisu a rozvoji tohoto jazyka. ICRL organizuje katedra lingvistiky a seminář romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Za Zdeňkou Jařabovou. S velkou lítostí oznamujeme, že 9. září zemřela Zdeňka Jařabová (68) z Olomouce. Mnozí z vás ji znali z její bohaté činnosti mj. také pro Romy. Byla to poctivá a statečná žena, patří jí uznání a díky za vykonanou práci. Připravujeme vzpomínku, která její práci více osvětlí.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál