Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Problémy všedního života?

V každodenním životě musíme řešit drobné i větší svízele. Někdy se vyskytnou problémy, které nám vážně komplikují život, a mezi takové patří mezilidské vztahy. Mnohdy jsou velmi komplikované a není jednoduché jim čelit.

Vztah majority vůči Romům je trvale negativní a problematický, Romové se s ním střetávají při různých příležitostech. Bohužel mají pouze omezené možnosti, jak se s tím vyrovnat. Pomineme-li tragické případy rasového násilí, jemuž padlo za oběť několik desítek Romů, s projevy rasové diskriminace se střetávají téměř neustále. Nejčastěji se to týká odpírání vstupu do veřejných zařízení a přístupu k veřejným službám. O těchto záležitostech se mluví velmi dlouho a bezvýsledně. Prostě v této zemi stále platí, že mnohé věci jsou „pouze pro bílé“. Je pravda, že k určité změně došlo, ale pouze v tom, že projev rasismu již není tak otevřený a vulgární. Ještě před nedávnem bylo Romům, kteří chtěli jít například do restaurace, řečeno: „Vypadněte, tady černý neobsluhujeme!“ Dnes se „postupuje“ trochu jinak: „Je nám líto, ale máme obsazeno.“ Nedávno se stal případ, kdy se takto vůči nim zachovali v prodejně elektrospotřebičů. Romové si chtěli podle nabídky prodejny pořídit vysavač na úvěr: prodejna údajně poskytuje úvěr na různé zboží a vše vyřídí během deseti minut. Když o tuto službu požádali, vedoucí jim řekla, aby se vrátili za půl hodiny. Pak jim sdělila, že si ještě musí něco ověřit, aby přišli až druhý den. A tehdy se dověděli, že jejich žádost o prodej vysavače na splátky nebyla schválena. Když se ptali proč, vedoucí jim pouze zopakovala dřívější odpověď. Romové jsou přesvědčeni, že se jednalo o rasovou diskriminaci. Zeptal jsem se, proč nepostupovali důsledně a nevyužili zákona na ochranu spotřebitelů a další možnosti, které poskytuje právní řád. Přiznali, že o takových možnostech nevědí a nevěří tomu, že by se jich někdo zastal.
Tento případ ukazuje na velmi důležité věci. Otevřený projev rasové diskriminace vůči Romům se již „nepoužívá“. Uplatňují se tzv. „neutrální“ formy, ustupuje se od vulgárních a hanobících výrazů, ale podstata problému zůstává stejná. A pravda je, že Romové mají mnoho oprávněných důvodů pochybovat o tom, že jim právní řád této země pomůže v případě, že se stanou obětí rasové diskriminace. I to patří k všedním problémům života Romů.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál