Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Utrhněte si svůj vlčí mák

Každý jistě zná vlčí mák, který divoce roste v polích a kolem cest. Jeho nespoutaností se nechala inspirovat na Slovensku nevládní organizace PRO DONUM – společnost pro rozvoj filantropie a nazvala podle něho program, který má za cíl vyhledávat dárce pro talentované romské děti.

Dárci jim zajistí možnost studia a celkového duševního rozvoje, který jim jejich rodina nemůže z různých důvodů poskytnout. Program je určen pro děti s mimořádným talentem hereckým, recitačním, pěveckým a hudebním, malířským apod. v Bansko-bystrickém, Nitranském a Prešovském kraji.
Program Vlčí máky (slovensky divé maky) je prvním takovým pokusem a navazuje na úspěšné modely podobných programů (například adopce afrických dětí na dálku). Dárce, který se zaváže podporovat vybrané dítě, daruje určitou sumu na podporu studia či rozvoje talentu minimálně na jeden rok. Program se vyznačuje velkou mírou transparentnosti, protože potencionální dárce si může dopředu vybrat dítě podle profilů na internetu (www.divemaky.sk) a zároveň dostává informace o aktivitách svého „adoptovaného dítěte“. Výhodou také je, že darovaná suma jde v plné výši dítěti, administrativní poplatky a jiné služby jsou hrazeny ze sponzorských darů a z grantů.
V současnosti je do programu vybráno 40 romských dětí, z nichž 18 má již svého dárce pro nadcházející školní rok jistého. Ředitelka PRO DONUM Barbora Kohútiková to považuje za velký úspěch, protože projekt byl zveřejněn pouze 14 dní a dárci se našli už pro polovinu zájemců. Zatím deset je jich přímo „popárovaných“ se svými dárci, osm si ještě nevybralo, čeká totiž na poslední děti, které zůstanou. Pouze dva dárci se rozhodli zůstat v anonymitě, což hodnotí Barbora Kohútiková takto: „Je pozitivní, když je dárce neanonymní, protože dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí nemá ve svém okolí dostatek pozitivních vzorů. Tuto úlohu by mohl plnit adoptivní dárce, proto oslovujeme především známé osobnosti, které mohou jednak pomoci dítěti a zároveň svým činem dokáží pozitivně ovlivňovat veřejné mínění majority o romské komunitě.“
První dárkyní a zároveň patronkou programu se stala předsedkyně správní rady Nadace Slovenské spořitelny Regina Ovesny-Straka, která podporuje 12letého chlapce s výrazným hereckým a zpěveckým talentem, s nímž se chce sejít a poznat jeho rodinu. Další osobností je viceguvernér Národní banky Slovenska Martin Barto, který si ještě nevybral a patří tak k těm, kteří čekají na poslední děti. Kohútiková dále doufá, že se podaří nalézt dárce pro všechny děti do konce září. „Zveřejníme profily neanonymních dárců na našich stránkách, stejně jako jsme zveřejnili profily dětí, to znamená fotografie a krátký příběh o nich,“ upřesňuje. Nadace PRO DONUM plánuje rozšířit program na celé území Slovenska a příští rok do něj začlenit další nadané děti. Cílem je pak získat dlouhodobou podporu ze strany dárců.

(J.S.S.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál