Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komunitní centrum pravoslavné církve v Rokycanech

Po více než tříleté usilovné práci se chrám Nejsvětější Trojice v Rokycanech stal skutečně dů-stojným místem, které věřícím poskytuje to, co potřebují ke svému duchovnímu životu. Du-chovní správce pravoslavné církevní obce v Rokycanech, romský pravoslavný kněz David Dudáš, věnoval se svojí rodinou obrovský kus práce na opravě chrámu.

Opravili vnitřní interiéry, které zchátraly během několika desítek let, kdy byl kostel zavřený: vysušili zdivo, opravili stropy, vnitřní omítky, zrestaurovali lavice apod. Nyní se otec David se svými pomocníky pustil do opravy domu, který bude sloužit jako fara a zároveň komunitní centrum. Právě takové místo ve městě velice schází, přestože snahy o jeho vytvoření začaly počátkem 90. let. Centrum by mělo sloužit především romským dětem a mládeži. Většina z nich zatím tráví volný čas na ulici, v parcích a prostorech okolo nádraží a je pravda, že to není ten nejlepší způsob, jak nakládat s volnem. Je nutné připomenout, že představitelé města byli mnohokrát požádáni o spolupráci a pomoc při řešení tohoto problému, všechna jednání a žá-dosti o podporu však zůstaly nevyslyšeny. Přestože prostory budoucího komunitního centra nejsou velké, poskytnou dětem šanci k lepšímu využití volného času. Do vytváření programu pro děti se budou moci zapojit také rodiče. V centru bude také pokračovat předškolní příprava dětí. Starším se dostane pomoci s doučováním a navíc budou moci rozvíjet své zájmy. Představitelé pravoslavné církevní obce i místních romských organizací však zdůrazňují, že zajištění prostorů pro práci komunitního centra je pouhý začátek velice obtížné práce, která vyžaduje součinnost místních úřadů, nevládních organizací i veřejnosti.
V Rokycanech zatím neexistují vůbec žádné podmínky pro práci k integraci Romů do společnosti. Městský úřad se záležitostmi romské národnostní menšiny nezabývá, ani je nezahrnul do žádných rozvojových plánů, stejně tak nepočítá v rozpočtu s výdaji na řešení složitých záležitostí romských občanů. Pokud vedení města setrvá v dosavadním postoji vůči Romům, hrozí, že vznikající komunitní centrum zůstane pouhou izolovanou iniciativou zvýrazňující segregaci místních Romů.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál