Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Pal o prazdnini pro úřad práce

Le čhavenge ela akana mište, bo duj čhon naphirena andre škola. Angle kole phureder, svae imar andre škola maphirena agorisaľol jek koter andre lengero dživipen. But džene džana dijader te sikľol u varesave džana andro učeder školi the andre kole mekučeder. Kavke oda hin maškar o gadžikane čhavore, kajča paš o romane oda nane avke. Talam savore džan avri andal o zvlaštna školi, u lengere šanciji pes oleha phanden. Varesaven ela bacht u džana te sikľol vareso lokeder, kajča imar the kada nane avke sar varekana. Andal e zvlaštno škola le romane čhaven nane kaj te džal, vaš oda lenge naačhol nič aver ča te džal pro úřad práce. Kavke pes hazdel lengero pharipen andro dživipen, u kada murdarel o dživipen savore Romenge. O gadže dikhen pro roma sar pro džuva angle koda, kaj mušinen te dživel le podporendar.

O gadže pre amende dikhen banges u nakamen peske te domukel koda, kaj dživas namištes, nasam sikade, kaj mušinas te dživel le podporendar bo amen nane buči, hoj oda savoro hin olestar so amenca o gadže keren. Jon hine mek kajse, kaj amendar džungľon vaš koda, so amenca keren. Koda, kaj le romane čhavoren andal o zvlaštna školi nane šanciji andro dživipen, pre kada pes mekzoraleder sikavel sar amenge o gadže murdaren o dživipen, u vaš soske hine došale.
Andre kada pes sikavel e rasovo diskriminacija the o bilačhipen, savo hin le gadžen kio Roma. Nadel pes te pačal koleske, save hin o gadže nalačhe, bo jon mek savoro visaren avke, kaj vaš savoro sam došale ča amen o Roma. O gadže phenen kaj amen sam došale vaš amare čhavore, bo len nakamas te bičhavel andre škola, kaj lendar nabajinas u naachaľuvas savi zor hin andro sikaviben. Kajča o školi, sistemos, o instituciji, učitela, oda savoro hin andro vasta le gadžende, u jon amare čhavoren sikaven kavke, sar jon kamen – andro zvlaštna školi. Amare čhavoren sikaven kavke sar peskere retardimen the skaličimen čhavoren. Kajso sikaviben amre čhavorenge phandel savoro andre lengero dživipen, šoha lendar našči aven lačhes sikade manuša. Te bi kerahas buči le statistikenca, ta bi pes amenge sikavelas sar oda hin koleha, keci romane čhavore phiren andro zvlaštna školi, u keci palis ačhon sar manuša bi bučakero. Pre kada bi dikhahas sar amendar o zvlaštna školi kerenas the keren bibučakere manušen. Akana pal o prazdnini avke sar sako berš, džana amare čhavore andal o zvalštna školi takoj pro úřad práce.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál