Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  OSN zřídila nový orgán pro lidská práva

Počátkem tohoto roku byla rezolucí Valného shromáždění OSN ustavena Rada pro lidská práva, která po šedesáti letech nahradila činnost předchozí Komise pro lidská práva. Inau-gurační zasedání se uskutečnilo 19. června v Ženevě a předsedou Rady byl zvolen mexický vyslanec, ochránce lidských práv, Louis Alfonso De Alba. Proč k této významné změně vlastně došlo?

Za dobu své šedesátileté existence dokázala komise nejen vytvořit základy systému práce v oblasti lidských práv, ale také se podílela na vzniku mezinárodních lidskoprávních norem a standardů, zavedla řadu nezávislých monitorovacích mechanismů, chránila zastánce lidských práv, oběti i zranitelné osoby na celém světě. Práce Komise pro lidská práva se však v posledních letech stala předmětem vážných polemik a kritiky zejména proto, že zavedený systém byl zastaralý a komise se postupně stala nástrojem států porušujících lidská práva k tomu, aby se vzájemně chránily před kritikou. Nový orgán by měl pokračovat ve všem pozitivním, co komise vytvořila ve své šedesátileté existenci, ale především zkvalitnit, posílit a zefektivnit práci v oblasti ochrany lidských práv v současných podmínkách.
Louise Arbourová, vysoká komisařka pro lidská práva OSN na prvním zasedání Rady uvedla: „Zpolitizované debaty často zamlžovaly nevyvratitelný fakt, že problémy s lidskými právy mají všechny země a že za své ne-dostatky musí být činěny odpovědnými.“ Tato slova plně vystihují situaci ve které žijeme, a zejména romská národnostní menšina je jednou z ohrožených a zranitelných skupin obyvatelstva ve svých lidských právech. Vzpomeňme na několik desítek brutálně zavražděných Romů, kteří se stali oběťmi rasové nenávisti. Vzpomeňme na vypálená romská obydlí, zmrzačené děti, ženy a muže, připomeňme si tragické události, kdy policisté usmrtili Romy a tisíce Romů kvůli těmto událostem opustilo Českou republiku. Připomeňme si také práci nezávislých soudů, které v těchto záležitostech prosazovaly zákon a spravedlnost. Připomeňme si, jak dramaticky zasáhl do života Romů nový zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, nezapomeňme na Jirkovskou vyhlášku, zeď v ústecké Matiční ulici a další opatření veřejné správy, která rozhodným způsobem ovlivňují lidská práva Romů v této zemi.
Segregace v bydlení, vzdělání, přístupu k zaměstnání, diskriminace ve veřejných zařízeních a poskytování veřejných služeb, to vše stále existuje a je součástí každodenního života Romů. Česká republika získala zastoupení v Radě pro lidská práva OSN. Můžeme očekávat, že se postaví odpovědněji k lidským právům příslušníků romské národnostní menšiny?

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál