Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   O moji firmu je zájem

Podobně jako i jiní Romové z východního Slovenska, Jaroslav Horváth (53 let) se už jako dítě stěhoval se svými rodiči z města do města. Hledali místo, kde by se usadili. V Čechách hledali zázemí se stálým pracovním místem, dobrým výdělkem a bytem. Někdy se po krátké době vraceli zpět na východní Slovensko, ale nedostatek pracovních příležitostí je opět hnal do Čech. Jarda žil s rodiči krátkou dobu v Jáchymově a poté se přestěhovali do Mostu, kde se natrvalo usadili. Se svou ženou Věrou tam založil rodinu a jejich dětem se Most stal rodištěm. Jarda je nejen dobrým otcem a teď už také dědečkem, ale i úspěšným a známým podnikatelem.
V jakém oboru podnikáš a jak dlouho?
Podnikám ve stavebnictví. Má firma tady působí od roku 1990. Nejdříve jsme prováděli stavební i strojní práce a zaměstnával jsem téměř 200 lidí – Čechů i Romů.

Jak se v začátcích firmě dařilo?
V oboru stavebnictví dobře, ale ve strojařině skoro vůbec ne. Strojařům jsem nabízel až 200 korun na hodinu, poskytoval jsem pracovní místa lidem, kteří zrovna ukončili školu. Za nějaký čas jsem však zjistil, že nemají zájem, a proto jsem se rozhodl zůstat jen u stavebnictví.
Kolik máš zaměstnanců dnes?
Dnes už nezaměstnávám lidi do stálého pracovního poměru. Jako subdodavatel si najímám 10 až 20 pracovníků podle rozsahu práce a jen na dohodu. Přijmout je do stálého pracovního poměru si dnes už nemohu dovolit. Musel bych za ně odvádět daně z mezd, sociální a zdravotní pojištění, jako jsem to dělával dříve, firmy nejsou solventní, jsou s nimi problémy a já bych na to doplácel.
Jaké problémy máš na mysli?
Neproplacené faktury za provedené práce. Už dlouho nám odběratelé dluží několik desítek milionů včetně penále. Dal jsem sice vše k soudu, ale nevím, jak to dopadne a jestli nám ty faktury vůbec někdy proplatí. Táhne se to už od roku 1995. Dozvěděl jsem se, že některé firmy, které mi dluží, se potýkají s finančními podvody.
Cítíš, že jako Roma tě diskriminují na trhu práce?
Ne, na trhu práce nejsem diskriminován, vše záleží jen na mně. Mé vystupování a jednání mě staví mimo veškeré problémy s diskriminací. Odvádím kvalitní práci, dávám záruky, a to mně i mé firmě dělá dobré jméno. Díky tomu je o nás zájem.
Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál