Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Film Iné svety Marka Škopa

Dokumentární porota karlovarského filmového festivalu rozdělila 8.července svá ocenění. Zvláštní cena patřila slovenskému dokumentaristovi Marku Škopovi za film Iné svety. Tentýž film zároveň obdržel hlavní diváckou cenu deníku Právo. Poprvé v dějinách karlovarského festivalu se tak celovečerní dokumentární film dostal z celkových 268 promítaných snímků na první místo diváckého výběru.

Marko Škop sleduje takzvané globalizační procesy a jejich efekt na individuální příběhy a životy obyvatel Šariše. Film zobrazuje šest jedinců, kteří reprezentují své komunity: Šarišany, Rusíny, Romy a Židy. Režisér zkoumá různé podoby konce jedinečnosti společenstev v jejich tradiční rozmanitosti a zároveň hledá krásu autentického, zajímavého a originálního jednotlivce.
Východoslovenský region Šariš leží na hranici mezi západní a východní Evropou, mezi racio-nálním individualismem Západu a expresivní emocionalitou Východu. Teritorium pod vý-chodními Karpaty se historicky vyvinulo z různorodého národnostního a náboženského mixu, který z něj vytvořil jeden z „malých Babylonů“ tohoto světa. Marko Škop (1974, Prešov) absolvoval žurnalistiku na Karlově univerzitě (1996) a dokumentární tvorbu na bratislavské VŠMU (2001). Je členem výboru společnosti na ochranu autorských práv LITA pro oblast televizní režie.
Marko Škop natočil dokumentární filmy pro Slovenskou televizi, TV Markíza a italskou televizi RAI. S ČT spolupracoval na filmech Slávnosť osamelej palmy a Iné svety. Vybraná filmografie: Ochrana úradu (1999), Labyrint (2000), Rómsky dom (2001), Čačipen (2002), Pohľady na folklór (2003), Slávnosť osamelej palmy (2005), Iné svety (2006).

Více na www.kviff.com

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál