Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Drobničky

BRNO – Trestní stíhání pro zneužití pravomoci veřejného činitele bylo zahájeno s dvěma strážníky brněnské Městské policie. O prvním červencovém víkendu měli svévolně zadržet a týrat romského chlapce, kterého podezírali z napadání a okrádání dětí na konci školního roku. Na případ bylo uvaleno informační embargo.

SABINOV – Ještě 36 bytových jednotek pro sociálně slabé občany zbývá postavit v Sabinově na východním Slovensku. V prvních 24 bytech již lidé žijí. Budoucí nájemníci musí odpracovat 20 procent z hodnoty výstavby. Obec získala na výstavbu státní dotaci přesahující 10 mil. Sk. Město tak řeší neutěšenou situaci romských rodin z Náměstí svobody, které hodlá upravit a prodat podnikatelům.

SOFIE – Bulharsko se po Rumunsku ujalo předsednictví Dekády romské inkluze 2005 až 2015. Slavnostního předání se v Sofii zúčastnili představitelé bulharské vlády a bulharských i mezinárodních romských organizací. Bulharsko bude Dekádě předsedat jeden rok.

ŽENEVA – Rada OSN pro lidská práva se na svém posledním červnovém setkání usnesla, že je nutné posílit mezinárodní úsilí v boji proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a podobným projevům netolerance. Za tímto účelem by měla být experty realizována podrobná studie nedostatků existujících nástrojů mezinárodního práva.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál