Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Khamoro na rozcestí?

Světový romský festival Khamoro 2006 měl svoje velké galapředstavení v pražské Lucerně v sobotu 27. května. Vystoupilo na něm osm souborů.
Měl jsem možnost sledovat šest z nich, a tak mi uniklo vidět dva poslední: Puerto Flamenco ze Španělska a Ilo z Ruska. Škoda, soubor španělský byl určitě mimořádný a skvělý. Ruským souborem si tím tak zcela nejsem jist. Je nepochybné, že Khamoro si už vytvořilo jistou tradici a že vstoupilo do povědomí širší kulturní i laické veřejnosti a že má velké zásluhy o pozitivnější vnímání Romů také jako kulturní pospolitosti. Zatím nic na takové úrovni v ČR není, co by zřetelněji pozitivně propagovalo Romy. Je to vlastně kampaň k toleranci a proti rasismu.

Je však zřejmé, že Khamoro se ocitá na rozcestí. Při zásadě, kterou si organizátoři předsevzali, že totiž žádný ze souborů se nezopakuje, je přirozené, že náboj se již po osmi létech festivalu vyčerpal. Bylo to patrné na nevyrovnané úrovni souborů i na vzpomenutém galavečeru. Jen namátkou a neúplně: Gypsy Mambo z Makedonie byli skvělí. Naproti tomu Margarita a The Gypsies z USA, byl v podstatě ruský soubor, a jeho velké show bylo jen ruským folklorem, který dnes může uchvátit snad jen v Americe.
Ještě několik slov k celkové atmosféře. Byla to trochu vřava. V první chvíli jsem měl chuť se otočit a odejít. Je ovšem těžko říci, čemu dát přednost: zda organizovanějšímu a kultivovanějšímu pořádání, nebo spontánnosti, která tuto část programu provázela. Nějaký posun k lepší organizaci by byl jistě prospěšný. Proč ještě pět minut před zahájením byly obrovské houfy lidí venku, a přitom tam stály již drahnou dobu, proč diváky vpouštěli po malých skupinkách? Celý pořad tak byl zahájen s půlhodinovým zpožděním, a proto poslední a možná nejlepší soubory už polovina diváků, která spěchala na poslední metro, nespatřila.
Spokojeni však vcelku být můžeme: Romové Lucernu vyprodali!

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál