Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Znovuobjevené dílo Jozefa Kolarčíka

Jako doprovodná akce VIII. ročníku světového romského festivalu Khamoro se ve Slovenském institutu v Praze uskutečnila výstava fotografií národopisného sběratele a folkloristy Jozefa KolarčíkaFintického (1899–1961). Tento rodák z Malého Šariše u Prešova, hudebník a učitel, se vedle své profese věnoval i sběru etnografického materiálu, zejména lidové slovesnosti východoslovenské i rusínské kultury. S tímto sběrem započal již jako student učitelského ústavu a hudební školy (1915); jeho zájem jej koncem dvacátých let minulého století přivedl i k Romům.

Jozef KolarčíkFintický (Fintice – obec, v níž strávil významnou část svého života, byl zde učitelem i ředitelem školy) lidovou kulturu dokumentoval i s pomocí fotoaparátu, díky tomu se dochoval unikátní soubor snímků z rozmezí několika desítek let (od konce dvacátých let až do roku 1960), na nichž zachytil pro nás dnes už neznámý život Romů na Slovensku. Autor fotil Romy při jejich běžných denních činnostech, ranní hygieně, při zpěvu a tanci, rodinných sešlostech a hlavně při zajišťování obživy často s pomocí rodového řemesla (korytáři, kováři, výrobci košíků a košťat, výrobci nepálených cihel – valků). Významný okruh tvoří fotografie zachycující Romy při prodeji zboží na trhu nebo na ulici, při prodeji květin, zeleniny a jiného zboží. Skrze tyto fotografie můžeme mimo jiné pozorovat způsob odívání, účesů a zdobení žen, zejména olašských Romů. Mladší – poválečné fotografie, hlavně z 50. a 60. let – přinášejí pohledy na žáčky cikánských jednotřídek, ale také děti i dospělé v péči lékařů apod. V jeho souboru najdeme i několik portrétů zajímavých a dnes už bezejmenných Romů, kteří však v něčem vynikli, třeba svým hudebním uměním, nebo tím, že se jim z bídných poměrů podařilo dostat k vysokoškolskému studiu, nejčastěji Kolarčík zachytil své budoucí kolegy – studenty na Pedagogické fakulty v Prešově. Mezi portréty však jeden poznáme bezpečně – a to pozdější úspěšnou spisovatelkou Elenu Lackovou, jako krásnou mladou dámu začínající svoji kariéru.
Jozef Kolarčík je neprávem pozapomenutým autorem. O nápravu se pokoušejí pracovníci institucí, které mají jeho díla ve svých sbírkách. Je to Slovenská národní knihovna v Martině, jejíž pracovnice Viera Sedláková se podílela na vzniku výstavy, ona je také autorkou zásadní stati přibližující život a dílo autora (Nové obzory, č. 21, 1979). Rozsáhlou sbírku fotografií Jozefa Kolarčíka vlastní také Krajské muzeum v Prešově.
Výstava ve Slovenském institutu obsahuje vedle autorových černobílých fotografií také trojjazyčné texty (česky, anglicky, romsky), které přinášejí komentáře k tématům zobrazeným na fotografiích. Autory textů jsou známí romisté a etnologové Arne Mann a Zuza Kumanová, která je i kurátorkou výstavy.

Jana Horváthová
Muzeum romské kultury

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál