Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  představujeme

Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje

Sdružení bylo založeno v prosinci roku 2004. Hlavními cíli jsou především vytváření podmínek pro vyšší zapojení národnostních menšin do budování a rozvoje demokracie v ČR, pomoc jejich příslušníkům při vyřizování záležitostí u orgánů státní správy a samosprávy a přispívání ke zvyšování úrovně vzdělání a zaměstnanosti Romů a příslušníků dalších národnostních menšin.

Sdružení usiluje především o zapojení příslušníků minoritních komunit do procesu řízení obce či kraje jejich členstvím v komisích, dále o navázání spolupráce se samosprávami při výběru zaměstnanců úřadů na pozice romských koordinátorů a asistentů, vytvoření pracovních míst, zvýšení počtu rekvalifikačních kurzů, řešení problematiky bydlení sociálně slabých, odstranění sociálního vyloučení a v neposlední řadě snížení kriminality.
Sdružení Romů a národnostních menšin předsedá Štefan Tišer. Domnívá se, že romská populace žijící na území České republiky potýká s dlouhodobým nezájmem nejen ze strany veřejnosti, ale především ze strany volených orgánů na různých úrovních. Na území Plzeňského kraje působí mnoho proromských organizací – potíž je však v tom, že jejich znalost romské problematiky a Romů samotných je mnohdy nekomplexní. Tyto organizace se tedy většinou zabývají pouze jedním či dvěma dílčími problémy, aniž zohledňují kontext všech problémů.

Text a foto:
Jana Kabeláčová a Lucie Fremlová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál