Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Salesiáni a výukový program

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Teplice společně se svým partnerem Salesiánským střediskem volného času – Don Bosco dokončují svůj velký společný projekt Výukový program. Projekt je zaměřen na doučování romských dětí a mládeže a jejich integraci do společnosti. Tento záměr probíhá současně v Teplicích i Ostravě a je do něho zapojeno na 85 dětí, které se doučují v salesiánských střediscích školní látku. Doučování vedou pedagogičtí pracovníci nebo studenti vysokých škol. Veliký důraz se při tom klade na kvalitu, takže se doučující věnuje maximálně dvěma žákům najednou.

Po téměř roce a půl co projekt funguje je patrné, že dětem tento způsob „výuky“ velice vyhovuje a ve školách nemají učební problémy. Obě salesiánská střediska úzce spolupracují ze základními školami ve městech a společně s učiteli provádějí srovnávací hodnocení učebních úspěchů žáků před započetím projektu a v jeho průběhu. Lze konstatovat zlepšení hodnocení u 44 procent zúčastněných dětí.
Jedním z výstupů projektu byl vzdělávací seminář, který obě střediska pořádala 23. května v Pardubicích. Akce byla zaměřená na vzdělávání pracovníků organizací zabývajících se prací s romskými žáky, jejich vzděláváním a integrací do společnosti. Semináře se zúčastnily na dvě desítky pracovníků z různých nízkoprahových center mládeže a školských organizací. Kromě přednášek se účastníci seznámili s metodickou příručkou pro výuku romských dětí a mládeže (z výstupů projektu) a shlédli film o doučování v Teplicích a Ostravě.
Projekt Výukový program končí v červenci 2006 a je financován z evropských fondů PHARE a státního rozpočtu ČR.

Miroslav Klimeš
Salesiánské středisko Teplice

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál