Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Drobničky

PRAHA – Evropský parlament konstatuje, že romské ženy patří mezi nejohroženější osoby v EU. Europoslankyně Livia Járóková upozorňuje na nedostatečnou ochranu pohlavního zdraví romských žen, případy nucené sterilizace, předčasná manželství, slabou sexuální výchovu, domácí násilí a obchodování se ženami. EP vyzývá členské státy, aby romským ženám zajistily adekvátní zdravotní péči a rovný přístup ke vzdělání.

BUDAPEŠŤ – ERRC zaslalo 23. května dopis Alexeji Dmitrenkovi, šéfredaktorovi ruského deníku Budni. Vyjádřilo v něm znepokojení nad mírou užívání protiromských nenávistných výrazů i nad opakovaným ztotožňováním Romů s drogovými dealery a kriminálními živly.

VIMPERK – Vandalové poničili Hřbitovní ulici ve Vimperku, kde v noci na 9. června nastříkali několik hákových křížů. Policie případ vyšetřuje pro podezření z hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení. Na zámkovou dlažbu chodníku před hřbitovní zdí také napsali: Cikáni do plynu.

KOŠICE – Jedním z vítězů projektu výtvarné tvořivosti dětí předškolního věku na téma Dětské hřiště a hry mých snů se stal Kevin Horváth z mateřské školy na Luníku IX v Košicích. Projekt zorganizovalo Metodickopedagogické centrum Bratislava ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Ministerstvem školství SR a Fórem pedagogiky 2006.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál