Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Všichni společně do EU

Rada mimovládních organizací romských komunit uspořádala před časem v Holíči na Slovensku kulturně-společenské odpoledne na podporu vstupu Slovenské republiky do Evropské unie. Do realizace se zapojilo také regionální sdružení Zahorie i samotné město Holíč. Setkání se uskutečnilo v rámci kampaně Všichni společně do EU.
Předsedů holíčských občanských sdružení jsme se zeptali, co očekávají od této kampaně.

Jolana Danielová, občanské sdružení Za mier a ľudské práva na Slovensku:
Uvítali jsme možnost spolupodílet se na organizaci této akce. Hlavní myšlenka kampaně je jistě dobrá. My Romové musíme mít společnou snahu zviditelnit se a ukázat majoritě, že nejsme jenom zloději a dealeři drog. Od této kampaně si slibujeme, že nám bude nápomocna v řešení našich problémů, které máme s diskriminací a rasismem. Vy v Čechách jste na tom podstatně lépe. Vaše země má k EU blíže, a proto se u vás řeší a odpovídajícím způsobem trestají trestné činy s rasovým podtextem. Na Slovensku a zejména v Holíči máme velké problémy. Naše děti musí být po setmění doma, vyskytly se případy, kdy byli Romové napadeni za bílého dne. Náš primátor nechce uznat, že v Holíči existuje rasismus. Stále tvrdí, že to jsou jenom nerozvážné činy hrstky mladíků. Celou situaci se prostě snaží zjednodušit a zahrát do autu.

Ladislav Zíma, občanské sdružení Nevo drom:
Naše sdružení jsme založili teprve před měsícem – chceme Slovákům ukázat, že jsme jednotní. Myslíme si, že s Jolanou Danielovou a jejím sdružením se budeme vhodně doplňovat. Zaměříme se na mládež, vzdělávání a kulturu. A co se týče kampaně Všichni společně do EU, která bude trvat rok a půl, tak do ní chceme přispět i my Romové a řešit problémy rasismu a diskriminace tak, abychom obě dvě strany měly čistý stůl. V Holíči nežijeme odděleně od Slováků, žijeme mezi nimi. V celém městě nenajdete lokalitu, kde by žili jenom Romové. V našem městě nás trápí především obrovská nezaměstnanost, většina rodin žije doslova na hranici chudoby. K tomu všemu se ještě přidávají obavy o život. Zažili jsme v poslední době několik nájezdů skinheadů nejenom slovenských, ale také z Čech a Moravy. Policie a radnice se chová v takovýchto případech skoro lhostejně. To je také jeden z důvodů, proč jsme založili naše sdružení – už jsme se na to nemohli dívat. Chceme ukázat, že jsme jednotní a že se všichni navzájem podržíme. Když nám nepomůže policie a radnice, musíme si pomoci sami.
Alojz Vašek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál