Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Řidiči, připravte se včas na změny v zákoně

Co se mění v zákoně č. 361/2000 Sb.? A od kdy budou platit změny, o kterých slyšíme kolem sebe?
Jedná se o schválenou novelizaci tohoto zákona, která vstoupí v platnost od 1. července 2006. Celá novela je obsáhlá, a proto není možné uvést všechny změny. Zaměříme se proto alespoň na některé.
Máte děti? Pokud vezete ve vozidle děti, kupte jim dětskou autosedačku. Od 1. 7. 2006 musí být děti (v zákoně je stanoveno, že děti do 36 kg a 150 cm) přepravovány pouze v autosedačkách. Každý by si měl nechat v obchodě poradit, protože existují různé druhy autosedaček: speciální jsou pro miminka, jiné se vyrábějí pro tříleté děti a jiné pořídíte pro děti 10leté. Seznamte se s těmito pravidly, abyste neohrozili svoje děti a ještě k tomu nedostali pokutu.

Rádi jezdíte rychle? Radši si hlídejte tachometr, sankce jsou velké. Některé přestupky zůstanou s Vámi a ani policie je na místě nevyřeší. Většinu přestupků bude řešit obecní úřad a sankce jsou velké. Jak? Možná bude o přísnosti nového zákona lépe vypovídat následující příklad. Jedeteli v obci namísto 50 km/hod rychlostí 90 km/hod, bude vám připočteno pět trestných bodů, současně vám bude uložena pokuta ve výši 5000 až 10 000 korun a k tomu ještě dostanete zákaz řízení vozidla na šest měsíců až jeden rok. A přímo na místě od vás může policista vybrat kauci v rozpětí 5000 až 10 000 korun, pokud ji odmítnete složit, může vám být podle nového zákona odtaženo i vozidlo.
Možná budete nyní argumentovat, že nejezdíte jako závodníci a v obci, kde je předepsaná rychlost 50 km/hod jedete kolem 60–70 km/hod. Co vám tedy hrozí v tomto případě? Připravte si na místě tisíc korun.
Další změna: jeli vám více než 60 let, musíte u sebe mít u sebe mimo jiné i doklad o zdravotní způsobilosti. Pokud ho nebudete mít, připravte se na pět trestných bodů, a na obecním úřadě pokutu ve výši 5000 až 10 000 Kč, zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok.
Ještě pár informací k dalším povinným dokladům. Pokud nejste držitelem řidičského oprávnění, a přesto budete řídit motorové vozidlo, čeká vás velmi přísný trest. Lze to postihnout jako trestný čin (§ 180d trestního zákona), a bude to stát sedm trestných bodů.
Pozor! Také nesmíte telefonovat za jízdy, v opačném případě si nachystejte tisíc korun a ještě vám budou připočteny tři trestné body.
Zkontrolujte technický stav svého vozidla, pokud by bylo technicky nezpůsobilé a ohrožovali jste tak závažným způsobem ostatní účastníky silničního provozu, může vám být i odtaženo.
Od 1. 7. 2006 se může stát, že vám policista zadrží řidičský průkaz. Kdy? Například řídíteli pod vlivem alkoholu nebo drog. K problematice alkoholu a drog ještě pár informací: pokud budete řídit vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost, tak vaše chování lze postihnout jako trestný čin (§ 201 trestního zákona). Pokud bude toto jednání posouzeno jako přestupek, můžete očekávat připočtení sedmi trestných bodů, pokutu ve výši 25 000 až 50 000 Kč a k tomu ještě zákaz řízení motorových vozidel po dobu jednoho až dvou let.
Od 1. 7. 2006 si také zapamatujte, že musíte svítit ve dne i v noci a celý rok.
Jezdí vaše děti na kole? Musí mít helmu povinně, a to do věku 18 let.
Jsteli řidiči a máte na vozidle označení O1 (vozidlo přepravující osobu těžce postiženou a nebo těžce pohybově postiženou), tak na požádání musí osoba, kterou přepravujete, prokázat též přiděleným průkazem, že jí byly tyto mimořádné výhody přiznány. Pokud byste neoprávněně toto označení používali nebo stáli např. u supermarketu na parkovacím místě pro vozíčkáře, čeká vás pokuta ve výši 5000 až 10 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel po dobu šesti měsíců až jednoho roku.

por. Mgr. Soňa Svobodová,
pracovnice prevence PČR, Městské ředitelství Brno

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál