Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Je třeba, aby mladí vstoupili do politiky

Posledním z kroků, který směřoval k vytvoření romské reprezentace v České republice, bylo ustavení Parlamentu Romů ČR. Milan Ščuka se ujal této náročné práce a energicky prosazoval myšlenku volených zástupců Romů, kteří by obhajovali a prosazovali zájmy a potřeby ostatních.

Ale očekávaný výsledek se z mnoha důvodů nedostavil. Současné dospívající generaci Romů se nedaří vstoupit do politiky, přitom by měla pokračovat v tom, co bylo vytvořeno v 90. letech. Jak je vidět, na tento úkol nejsme připraveni. Mladí romští aktivisté poukazují, že se jim od starších nedostává zájmu a podpory. Mají pravdu, ale na druhou stranu je třeba vidět, že většina mladých romských aktivistů není schopna energicky se projevit při obhajování zájmů a potřeb Romů. V důležitých momentech se mladí romští aktivisté neprojevují jako zástupci ostatních Romů. Jejich stanoviska k rasové segregaci, rasové diskriminaci a nerovnému postavení Romů ve společnosti neznáme. Chyba je možná v tom, že starší generace nehovoří s mladými o zkušenostech, kterými prošla.
Mladým je třeba říct, co se událo v uplynulých šestnácti letech, čím prošlo romské hnutí. Dialog mezi generacemi je životně důležitý pro romskou národnostní menšinu zejména teď, kdy je identita Romů oslabována způsobem, který v historii nemá obdoby. Svědčí o tom i skutečnost, že se od sebe generace Romů vzdalují, že jsou narušeny mechanismy mezigenerační komunikace, kterou naši předkové vytvořili. Tímto tématem je třeba se velice vážně zabývat a začít hledat možnosti, jak vzniklou situaci řešit.
Sympaticky se k této otázce staví občanské sdružení Athinganoi, zejména jeho současná předsedkyně Gabriela Hrabaňová. Zaměření Athinganoi směřuje k mladým lidem. Pomoc romským studentů, aktivizace mladých lídrů a aktivistů. To je velice důležité a potřebné. Athinganoi aktivně vyhledává kontakty a možnosti ke komunikaci a spolupráci se zkušenými romskými aktivisty. Tak by měli pracovat všichni, kteří se hlásí k účasti na řešení záležitostí a potřeb romské národnostní menšiny.
Vývoj ukazuje, že do těchto veřejných záležitostí musí vstoupit nová generace Romů. Nastal čas, aby mladí vzdělaní Romové vstoupili do politického dění a romští aktivisté jim předali všechny zkušenosti, znalosti a důležité informace, které jim pomohou lépe zvládnout složité problémy v tzv. romské problematice.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál