Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Legenda o králi Adarovi

Divadelní představení Legenda o králi Adarovi mělo premiéru sice už loni v listopadu, bylo však rovněž uvedeno v rámci letošních oslav jako slavnostní tečka za Dny romské kultury 2006. Ty uspořádalo 3. až 10. dubna o.s. Vzájemné soužití ku příležitosti Mezinárodního dne Romů za podpory Magistrátu města Ostravy a Ministerstva kultury ČR. Partnery byly Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Knihovna města Ostravy a Střední škola profesora Zdeňka Matějčka.
Přestože se může zdát, že tato informace přichází se značným zpožděním, Romano hangos chce ukázat, jakým způsobem naložili se svým volných časem mladí lidé, kteří se do projektu zapojili pod vedením paní Elen Mirgové.

V červnu roku 2004 dostala Elen Mirgová, vedoucí komunitního centra Liščina, nápad nastudovat divadelní hru. Cílem bylo zapojit do projektu děti a mládež z romské a neromské populace. Zaměstnankyně sdružení Vzájemné soužití Jana Zetková, Petra Jerošková a Elen Mirgová daly hlavy dohromady a začaly společně pracovat na tvorbě divadelního představení. Po schválení dotace byla vybrána předloha tradiční romské pohádky Sillona a Žarko. Hra poukazuje na romské tradice a kulturu v Indii a popisuje vývoj romské kultury v minulosti.
Hra dostala název Legenda o králi Adarovi a odehrává se ve starověké Indii, jako v každém plnohodnotném dramatu zde nalezneme lásku, válku, pomstu a štěstí. Zlá věštkyně Kali chce svými kouzly získat romského krále Adara, ale ten se zamiluje do tanečnice Rani, která se stane jeho královnou. Svou pomstu za neúspěch se Kali snaží vykonat na jejich synovi Žarkovi a jeho lásce Silloně. Její neúspěšné triky vyústí až ve války Romů s nepřáteli. Na vyvrcholení děje si ovšem musíte počkat a pohádku vidět.
V únoru 2005 byly vybrány hlavní postavy z dětí a mládeže z romských komunit v Ostravě. Pro velký zájem nebylo obtížné najít mnoho nadaných mladých herců. I bez předchozích zkušeností na divadelní scéně se děti brzy sžily s prostředím divadla. Scénář, který napsala a také režírovala Miroslava Jurošková, se v průběhu nacvičování často měnil podle potřeb aktérů i realizátorů, těch se na tvorbě hry podílelo na pětadvacet, všichni dobrovolně.
Loni v září již měl scénář téměř finální podobu. Herci nacvičovali po celý rok ve skupinách, v komunitních centrech na Zárubku, Liščině a v Hrušově pod vedením tanečních instruktorů Elen Mirgové, Petra Dunky a Nataši Horváthové, své role pilovali pod vedením režisérky a scénáristky Miroslavy Juroškové ve volném čase.
Premiéra se konala 29. listopadu v kulturním domě Michálkovice. Počáteční nervozita a obavy z herců a tanečníků brzy opadly a ohlas dětských návštěvníků byl fantastický. Druhé představení se konalo tentýž den odpoledne za účasti široké veřejnosti, zastupitelů obce a rodičů účinkujících. I přes fakt, že hra byla nastudována amatéry, byl výsledek výborný a diváci jej nejednou ocenili potleskem a ovacemi. Představení mělo i další reprízy a pro jeho úspěch jej budeme i nadále uvádět.

Elen Mirgová,
o.s. Vzájemné soužití
Foto Martin Hradil

Sponzoři projektu: NROS (program Pomozte dětem),
Magistrát města Ostravy (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Oddělení prevence kriminality a drogové problematiky),
Ministerstvo kultury ČR

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál