Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Kulatý stůl o boji se segregací v bydlení a sociálním vyloučením

O segregaci italských Romů a Sintů v oblasti bydlení a jejich sociálním vyloučení přijeli do italského Říma diskutovat aktivisté romských organizací, zástupci institucí Rady Evropy, italských úřadů, budapešťského Evropské středisko pro práva Romů a italské organizace OsservAzione, která se zabývá výzkumem diskriminace příslušníků komunity Romů a Sintů.

Claude Cahn, programový ředitel ERRC, uvítal v úvodu kulatého stolu, který se konal dne 8. května, rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci ERRC versus Itálie, vydané v závěru dubna. Italský stát podle něj porušil článek 31 (právo na bydlení) a článek E (zákaz diskriminace) Evropské sociální charty tím, že praktikuje politiku rasové segregace v oblasti bydlení. Ta se týká především Romů. Výbor mimo jiné jednomyslně usoudil, že dochází k protiprávním praktikám, jako je nedostatek tábořišť pro kočovné Romy, trvalých příbytků, či případy nuceného vystěhování.
Prezident Evropského výboru pro sociální práva JeanMichel Belorgey podtrhnul, že s ohledem na osobní rozměr Evropské sociální charty lze z ní vyplývající závazky jednotlivých států aplikovat na jednotlivce na území různých států bez ohledu na jejich právní statut. Skutečnost, že řada Romů se v Itálii nachází bez legitimního bydliště, nevyjímá italský stát z povinnosti poskytnout právní ochranu, kterou charta vyžaduje, protože italský stát nese zodpovědnost za neschopnost legalizovat bydlení jednotlivců na území Itálie. Státy mají odpovědnost zajistit, že tyto závazky se dodržují bez ohledu na decentralizovanou strukturu vlády. Jednotlivé místní a oblastní samosprávy jsou zodpovědné za vykonávání těchto funkcí. Co se týče shromažďování informací a dat, závazky vyplývající z charty pro jednotlivé státy vyžadují pravidelný sběr dat, včetně dat týkajících se národnostní příslušnosti a dalších informací odpovídajících situaci skupin, jež čelí diskriminaci.
Případy porušování základních práv Romů a Sintů v Itálii ze strany státních i nestátních aktérů a neschopnost italského soudnictví poskytnout obětem diskriminace odpovídající nápravu byly součástí prezentace zástupců organizace OsservAzione. Ty se zakládají na studii uskutečněné v několika oblastech Itálie. Zpráva Nedokonalé občanství, která výsledky studie obsahuje, uvádí podrobnosti případů Romů, kterým není umožněno získat italské občanství, včetně diskriminačních praktik v podobě odepření trvalého pobytu Romům ze strany italských úřadů, případů policejní brutality vůči Romům a jejich diskriminace v rámci italského právního systému.

(lf)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál