Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  NNO usilují o změny v českém školství

Společný postup při odstranění segregace romských dětí v českém školství se stal ústředním tématem setkání čtyř nevládních neziskových organizací (NNO) v prostorách brněnské kanceláře Ligy lidských práv. Setkání proběhlo dne 9. května za účasti zástupců organizací IQ Roma Servis, Drom, Společenství Romů na Moravě a Ligy lidských práv.
Dne 1. ledna 2005 v ČR nabyl účinnosti nový školský zákon, v jehož rámci došlo ke zrušení zvláštních škol. Hlavním cílem tohoto zákona je integrovat žáky bývalých zvláštních škol do škol běžných, a tak jim umožnit přistup ke kvalitnějšímu vzdělávání.

Účastníci setkání se shodli, že litera samotného zákona je neúplná a na několika místech nejasná. Zákon například neukládá konkrétním subjektům povinnost žáky přeřazovat ani nespecifikuje přesně způsob, jak má přeřazování probíhat.
Přes všechny nedostatky je zákon velmi vítaný a postupně by měl vést k ukončení segregace českého školství, které de facto trvá několik desítek let. Je ovšem nutné probíhající integrační proces důkladně monitorovat a analyzovat. Dobrým příkladem pro monitoring může být situace v tzv. speciálních třídách. Zákon umožňuje v rámci běžné školy vznik speciální třídy pro žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Pokud jsou ovšem do speciální třídy běžně zařazovány všechny romské děti, jedná se o evidentní porušení zákona, které k desegregaci školství rozhodně nevede.
Zřejmě první výzkum dopadu nového školského zákona na zařazování romských žáků do zvláštních škol / speciálních tříd se konal díky Evropskému středisko pro práva Romů v lednu a únoru 2005. Další výzkum probíhá od března letošního roku a účastní se ho právníci působící v Lize lidských práv.
Na společném setkání právníci Ligy lidských práv požádali přítomné zástupce romských organizací o spolupráci. Jedním z cílů setkání byl návrh na vytvoření široké platformy právních a romských nevládních neziskových organizací, které by naplňování nového školského zákona společně monitorovali a připomínkovali.
Výše zmíněné neziskové organizace dále vyzývají všechny ty, kteří se domnívají, že některá škola nepostupuje v souladu se zákonem (např. všechny romské děti jsou umisťovány do zmíněné speciální třídy), aby se obrátili na Ligu lidských práv.
(red)

Kontaktní adresa:
Liga lidských práv
Bratislavská 31, Brno
Tel: 545 210 446

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál