Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Útok na Kateřinu Jacques svědčí o neprofesionálním řízení policie

Šetření incidentu při prvomájové antifašistické demonstraci, při němž byla ředitelka sekce lidských práv a rovných příležitostí Úřadu vlády ČR a kandidátka Strany zelených (SZ) Kateřina Jacques napadena příslušníky Policie ČR, se dočkalo prvních výsledků. Došlo k odvolání dvou vedoucích policistů z ředitelství Prahy 2 Jana Navrátila a jeho zástupce Petra Vaněčka. Svoji funkci oba policisté měli složit 15. května.

Zasahující policista Tomáš Čermák, který napadené při zajišťování zasadil řadu ran obuškem, aby jí dostal do policejního vozidla, byl potrestán snížením platu o 10 procent po dobu jednoho měsíce a obviněn ze tří trestných činů – zneužití pravomoci veřejného činitele, ublížení na zdraví a omezování osobní svobody. Další zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, jí byla způsobena během převozu na policejní stanici na Praze 2, kde byla Jacques připoutána k tyči a rovněž mlácena.
Celá záležitost okamžitě vyvolala vlnu nespokojenosti s postupem a prací Policie ČR ze strany organizací občanské společnosti, premiéra Jiřího Paroubka i samotné Strany zelených, za níž Kateřina Jacques kandiduje. Bezprostředně po zásahu se začaly ozývat hlasy, jež volají po důkladném prošetření Inspekcí ministerstva vnitra, a to i v kontextu ostatních kontroverzních zásahů policie a trestné činnosti páchané policisty. Žádají, aby byly provedeny konkrétní změny, jako jsou kupříkladu okamžité legislativní zakotvení nezávislého přezkumu deliktního jednání policistů, přehledné vyhodnocování trestných činů policistů v každoroční zprávě o činnosti Nejvyššího státního zastupitelství či vypracování návrhu systémových změn v řízení PČR.
Organizace podotýkají, že nešlo o ojedinělý exces policisty, ale o projev neprofesionálního řízení policie. Dále poukazují na nevídanou rychlost, s níž bylo toho brutální napadení dosud šetřeno na popud premiéra a ministra vnitra to v žádném případě neodpovídá způsobu šetření jiných případů podobně brutálních napadení při zásazích policie. Jako příklad uvádí Liga lidských práv „dosavadní výsledky vyšetřování zásahu Policie ČR na akci CzechTek 2005 u Mlýnce na Tachovsku, kde přes rozsáhlé selhání zasahujících složek zmíněná inspekce dosud nebyla schopna předložit státní zástupkyni Antonii Zelené jediný případ k zahájení trestního stíhání policisty.“
Zelení ve svém prohlášení k napadení Kateřiny Jacques tvrdí, že v zákoně o Policii ČR chybí mechanismus dozoru a kontroly v případě užití donucovacích prostředků nebo svévolného jednání policie. Mimo to poukazuje na fakt, že konkrétně v tomto případě nebyla v místnosti umístěna videokamera ani jiné záznamové zařízení, a žádá policejního mluvčího o omluvu: prý informoval nepravdivě ve zprávě zveřejněné tentýž den na internetu po 15. hodině, že Jacques byla propuštěna (přičemž k jejímu propuštění došlo až večer) a především mystifikoval veřejnost informací, že důvodem použití donucovacích prostředků proti Jacques byla skutečnost, že policistům kladla odpor. V prohlášení se též uvádí, že ministr vnitra popřel, že byl o brutálním jednání policisty na služebně informován, a to přesto, že byl informován odpoledne telefonicky předsedou SZ Martinem Bursíkem a tentýž den večer přímo Kateřinou Jacques. Jacques, která poukazuje na to, že policie by měla zasahovat proti neonacistům, nikoli proti veřejnosti, která neonacismus odsuzuje, žádá odvolání policejního prezidenta a policejního mluvčího a vyvození osobní odpovědnosti dalších řídících pracovníků policie. SZ rovněž požaduje vyšetření všech zdokumentovaných případů zneužití pravomoci a brutálního chování policie z posledních let.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál