Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Případ romských žáků znovu u soudu

ŠTRASBURK, FRANCIE – Osmnáct mladých Romů, kteří byli v letech 1996 až 1999 umístěni do zvláštních škol v Ostravě, se odvolalo k Velkému senátu, nejvyššímu orgánu Evropského dvoru pro lidská práva (EHRC).

Dne 4. května byla podána žádost o revizi celého případu z důvodu jeho významu pro všechny evropské menšiny – jednalo by se o precedens v evropském soudnictví. Žalující strana se odvolala poté, co byla žaloba letos v únoru zamítnuta. Nepodařilo se prokázat, že by došlo k diskriminaci ve vzdělávání ze strany českého státu. Česká republika podle výroku soudu neporušila evropskou úmluvu o lidských právech a protokol k ní v článcích, které se týkají diskriminace a práva na vzdělání. EHRC uznal, že se stížnost zakládá na některých závažných argumentech; zároveň však prohlásil, že nemůže posuzovat celkový sociální kontext, ale jen individuální stížnosti. Usoudil, že pravidla pro přijímání do českých zvláštních škol nemají rasový podklad a že vláda prokázala, že tyto školy nepřijímají jen romské děti.
Žaloba v případě D. H. a ostatní versus Česká republika si klade za cíl ukončit diskriminační praktiky rozšířené ve střední a východní Evropě. V jejich rámci dochází k rutinnímu umísťování romských dětí do zvláštních škol, určených pro mentálně retardované, a to bez ohledu na jejich skutečné intelektové schopnosti. Prostřednictvím odvolání poukázala žalující strana nejen na zákaz diskriminace obsažený v Evropské úmluvě o lidských právech (článek 14), ale i na skutečnost, že v dnešní době, kdy se Evropa snaží řešit otázku rostoucí rasové a etnické různorodosti obyvatelstva, mají zákony a soudy obrovský potenciál při zajišťování rovného zacházení.
V odvolání se uvádí, že jde o restriktivní chápání pojmu diskriminace, jež není v souladu se širokou ochranou, kterou proti diskriminaci poskytují evropské zákony. Pokud by rozsudek zůstal v platnosti, znamenalo by to, že článek 14 úmluvy je spíš iluzorní než praktický a účinný. Poradce stěžovatelů Američan James Goldston tvrdí, že „pokud v tomto případě nejde o diskriminaci ve smyslu článku 14, těžko najít něco, co by jí bylo.“
„Segregace Romů v oddělených školách a třídách je i nadále problémem rozšířeným po celé Evropě a je nutné jej řešit,“ konstatovala Dimitrina Petrova, výkonná ředitelka Evropského střediska pro práva Romů (ERRC), u příležitosti podání odvolání.
V nedávné době rozhodoval Evropský dvůr pro lidská práva v několika případech, v nichž se tvrdilo, že došlo k porušení článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech. Měl však méně příležitostí vyjádřit se k žalobám na rasovou diskriminaci, k níž dochází v dalších sférách veřejného života.

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál