Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Znevýhodnění ve vzdělávání

Zprávu o situaci Romů a Travellerů ve vzdělávacích systémech v Evropě vydalo Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC). Přináší důkazy, že ve vzdělávání dochází k přímé a systematické diskriminaci a vylučování žáků z řad Romů a kočovníků.
Podle ředitelky EUMC Beate Winkler romští žáci opouštějí školy poměrně brzy proto, že nejsou úspěšní, a tím přicházejí o možnost získat potřebnou kvalifikaci, která by jim později umožnila prosadit se na pracovním trhu. Zpráva rovněž poukazuje na skutečnost, že segregace při vzdělávání romských dětí a dětí kočovníků je v mnohých zemích EU přetrvávajícím jevem: ať už v důsledku zavedené politiky či segregace v oblasti bydlení. Neopodstatněné zařazování romských žáků do zvláštních škol a jejich nadměrné zastoupení v těchto školách je někde i nadále naprosto běžné.

Pokud se tato segregace vyskytuje, příslušné místní orgány by podle EUMC měly zavést strategie k jejímu odstranění. Je třeba podrobně monitorovat zařazování romských dětí do zvláštních škol. Do národních vzdělávacích programů a osnov by mělo být začleněno mezikulturní vzdělávání. Mohlo by zahrnovat výuku v romštině, kapitoly z dějin a kultury Romů a kočovníků, zaměstnávání většího počtu romských učitelů a specifická školení pro učitele v oblasti mezikulturního vzdělávání.
„Situace poukazuje na naléhavou potřebu urychlit úsilí členských států a EU jako celku při řešení otázek diskriminace Romů. Nízká úroveň dosaženého vzdělání přímo souvisí s jejich nestabilními životními podmínkami, vysokou nezaměstnaností, podprůměrnou úrovní bydlení a špatným přístupem ke zdravotním službám. Přijatá opatření musíme zavádět důrazněji a potřebujeme dostatečně finančně dotované politiky, aby Romové mohli konečně získat rovné příležitosti,“ uvedla ředitelka Beate Winkler.

Lucie Fremlová
(z podkladů EUMC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál