Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Slovo šéfredaktora

Je pro mne smutnou povinností sdělit čtenářům, že další vydávání Romano hangos je ohroženo. Nedojdeli k lepšímu obratu, je to číslo poslední, alespoň prozatím.
Přestože jsme byli úspěšní a získali pro letošek grant, potřebné finanční prostředky nám zatím byly zadrženy. Stalo se tak proto, že jsme se v minulém roce dopustili přestupku v tom, že jsme vydali o dvě čísla méně, než bylo projektem dáno. Ovšemže se tak stalo pro nedostatek finančních prostředků, které nás i loni provázely. Celý problém spočívá v tom, že jsme tuto celkem pochopitelnou skutečnost neoznámili dopředu, pouze jsme ji uvedli jako fakt při vyúčtování.

Vzhledem k tomu, že finančních prostředků byl stejně nedostatek pro vydání plánovaného počtu čísel periodika, rozhodně nedošlo k narušení rozpočtové kázně ani nám nějaké peníze v důsledku nevydání dvou čísel nezbyly. Jinými slovy, finanční hospodaření nebylo ničím ukráceno.
Podrobnosti najde laskavý čtenář v otevřeném dopise na jiném místě našeho listu.
Od začátku roku vydáváme Romano hangos na dluh a dále již tento dluh nelze zvyšovat.
Proto budeme nuceni vydávání ukončit. Přes veškerou snahu nám Ministerstvo kultury ČR nebylo schopno učinit jakoukoliv výjimku a poskytnout alespoň zálohově nějakou částku. Věc byla poslána teprve počátkem dubna k urychlenému řízení Finančnímu úřadu v Brně, který ovšem do dnešního dne přes neustálé urgence nerozhodl a jeho rozhodnutí je ve hvězdách.
Není sporu, že původní pochybení spočívá na nás, tedy na vydavateli. Jde jen o to, zda mlýnské kameny, které nás melou, nemelou příliš tvrdě a nesmyslně a úplně proti zájmu, který údajně sdílí spolu s námi (jak jsme byli ujištěni) i náš donátor, tedy ministerstvo kultury. Zdá se, že už ničemu nerozumím.

Karel Holomek
Šéfredaktor

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál