Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komunitní plánování sociálních služeb v Brně

Komunitní plánování je jedna z metod plánování sociálních služeb určité komunity – obce, města, kraje. Základním cílem této metody je, aby sociální služby byly takové, jaké si je občané přejí, aby byly dostupné a efektivní.

V praxi to znamená, že počet a druh těchto služeb bude odpovídat skutečným potřebám občanů. Není například třeba budovat azylové domy v obci, která nemá bezdomovce. Komunitní plánování lze označit jako aktivní úsilí obce o dlouhodobé a průběžné zapojování veřejnosti do řízení záležitostí obce. Tohoto stavu lze dosáhnout během dlouhodobého procesu, kdy o podobě sociálních služeb spolu vyjednávají představitelé samospráv s těmi, kdo sociální služby poskytují a s lidmi, kteří sociální služby využívají. Jedině spoluprací zástupců těchto tří stran (tzv. triád) lze dosáhnout vzájemné shody o podobě sociálních služeb v dané lokalitě a zajistit, že finanční prostředky v této oblasti jsou vynakládány jen na skutečně potřebné služby.
V zahraničí, zejména ve Velké Británii, je metoda komunitního plánování úspěšně využívána již několik roků. V České republice se začalo komunitně plánovat od roku 1999 a tohoto procesu se postupně zúčastňuje stále více měst a krajů, mimo jiné i Jihomoravský kraj a město Brno. Zde se dne 21. března uskutečnila konference určená všem zástupcům zmíněné triády. Setkání pořádal Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“ a Statutární město Brno ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Konference se zúčastnili zástupci magistrátu, desítek organizací zabývajících se sociálními službami i příjemci, klienti těchto služeb. Seznámili se se základní ideou komunitního plánování a cestou, kterou se toto plánování bude ubírat v Brně. Rovněž byla představena pracovní skupina, která bude tento proces koordinovat. Zájemci se mohli zapsat do některé z osmi pracovních skupin (například rodiče s dětmi, senioři, etnické menšiny, osoby s duševním onemocněním), které budou v dalším procesu plánování pracovat samostatně.
První setkání pracovní skupiny zaměřené na problematiku etnických menšin se uskutečnilo v budově brněnského magistráti 11. dubna. Jednání vedla koordinátorka skupiny Jitka Tesařová (Magistrát města Brna) za pomoci Magdalény Černé (Centrum komunitního plánování), koordinátorky celého procesu komunitního plánování. Setkání se zúčastnili krajský koordinátor romských poradců Jiří Daniel, romská poradkyně MMB Helena Krištofová, zástupci Policie ČR, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a pracovníci z nevládních organizací (DROM, IQ Roma servis, Společenství Romů na Moravě, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Ratolest, Dětské centrum Teen Challenge).
Během své činnosti bude mít skupina za úkol podrobně popsat cílovou skupinu a její potřeby, shromáždit přehled zařízení poskytujících služby v dané oblasti a vydat jejich adresář. Na základě analýzy navrhne konkrétní i dlouhodobé cíle a opatření, které by měly vést k řešení problémů, s nimiž se etnické menšiny v Brně potýkají. Bylo dohodnuto, že setkání skupiny se budou uskutečňovat pravidelně každé druhé úterý v měsíci, to příští se uskuteční 9. května od 15 hodin na Magistrátu města Brna, Koliště 19.
Více informací o komunitním plánování sociálních služeb najdete na internetových adresách: www.domovypotrebnych.cz nebo www.komunitniplanovani.cz, z nichž jsme čerpali poznatky i pro tento článek.

Michal Kročil, Jiří S. Sláma

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál