Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Je to degradace

Rada vlády pro záležitosti romské komunity na svém posledním zasedání navrhla mimo mnohá jiná opatření, aby sociální dávky Romů, kteří žádají o azyl, nebyly po dobu nepřítomnosti žadatelů v ČR vypláceny. Při tom je jasné, že Velká Británie v tomtéž čase vyplácí těmto žadatelům na naše poměry dosti lukrativní dávky, ačkoliv je nenechává na pochybách, že budou vypovězeni zpět.

Na tom principu je založen vtip vylepšení rodinného rozpočtu. A obratné využití mezer v české legislativě i fungování úředních mechanismů, které nejsou schopny zaznamenat pohyb uživatelů sociálních dávek. Je to podobné využití mezer v české legislativě, jaké jsme zaznamenávali u našich tunelářů, bankéřů, televizních mágů a darebáků nejrůznějšího druhu v nepoměrně větší míře, než to činí Romové. Ti zatížili, zatěžují a ještě zatíží kapsu daňového poplatníka mnohem tíživěji. Často měli podporu i ze strany státu. Nic podstatného se nepodařilo v potrestání těchto gigantických podvodníků učinit – peníze jsou fuč a už se k nim nikdy nikdo nedostane. S ohledem na všechny tyto souvislosti a nízkou sociální úroveň Romů jsem se k této věci nevyjadřoval a spatřoval jsem v ní dočasné obratné využití situace lidí, kteří to opravdu potřebují.
Teď však byla položena otázka, zda takovéto počínání je správné a zda je možno ho dále připustit. A na tu otázku je třeba odpovědět jasně a bez vytáček. Odpověď na ni nám totiž okamžitě vyjasní, jak to opravdu myslíme s tou integrací Romů, na kterou máme už dokonce i vládní program. Odpověď pro člověka, který chce položit základy řešení jakékoliv společenské problematiky, natož problematiky integrace Romů, na rovné základy, na principy morálky platné pro všechny stejně i na principy využívání společných finančních a jiných prostředků, je jednoznačná: je to nemorální a je to dále nepřípustné. A je to třeba dát do pořádku. Nemá to nic společného s porušováním lidských práv v neprospěch těch, kteří o tuto nepřípadnou sociální dávku přišli. Právě naopak. Narušuje to beztak křehký vztah mezi Romy a společností a v tomto smyslu je to stav porušující lidská práva z opačné strany. Je mi líto, ale sociální dávky jsou vypláceny z daní každého občana, který se aktivně podílí na státním rozpočtu. Patřím mezi ně i já. A líto je mi ještě neskonale víc, že tento princip, k němuž jsme až dosud všichni mlčeli, narušuje a degraduje jinak legitimní úsilí Romů o lepší postavení. Protože mimo jakoukoliv pochybnost je jejich diskriminace mnohočetná.
Mnozí romští vůdcové, kteří se teď postavili na „obranu Romů“ a prohlašují, že jde o novou diskriminaci, že nevyplácení dávek je protiústavní apod., bohužel přispívají k degradaci jinak čestného a poctivého boje Romů, který i v celosvětovém měřítku nastoluje nové otázky, jejichž řešení nás teprve čeká. Stará romská zásada o tom, jak Rom přelstil gadže, v tomto boji už neplatí, má-li být tento boj postaven na pevném základě.
Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál