Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Dělají romští emigranti ostudu ČR?

Jiří X. Doležal v Lidových novinách 29. července zdůvodňuje ve svém článku Romští ekonomičtí turisté by se měli stydět…, proč žádosti Romů o azyl dělají ostudu celé naší zemi tím, že zneužívají toho, že západní Evropa slyší na téma rasismus a rasová diskriminace. Při tom přiznává, že Romové jsou skutečně diskriminováni mnohočetně, avšak jiné skupiny, jako Židé, gayové, rastmani, ekologičtí aktivisté a kuřáci trávy, jsou diskriminováni stejně, a přesto neutíkají.

Nemohu s tímto tvrzením souhlasit a pokládám ho za mimořádně nebezpečné a ovšemže, také velmi nepřesné.
V čem spočívá ta nepřesnost, mírně řečeno. Připouštím, že u Židů lze hovořit o jisté diskriminaci především v řadě předsudků, které ve společnosti stále platí i pro ně. Ale postavení Židů nelze v tomto okamžiku ani vzdáleně přirovnávat k postavení Romů. Vysvětlovat podrobně snad netřeba. Ostatně společný osud Židů a Romů za druhé světové války obě skupiny nyní vzácně spojil a v mnoha směrech přispěl ke společnému postupu ve výchově k toleranci a boji proti předsudkům nejrůznějšího druhu.
Ostatní panem Doležalem vyjmenované skupiny mají něco společného a totiž to, že jejich činnost, v níž podléhají nesporně diskriminaci, se dotýká pouze zájmové činnosti či aktivit, které nejsou sice uspokojovány, ale nedotýkají se životně důležitých funkcí. Romové jsou diskriminováni mnohočetně, připomínám znovu.
Druhá fatální chyba v argumentaci, které nepodléhá pouze pan Doležal, nýbrž skoro celá společnost, včetně našich mnohých autorit nejvyšších, spočívá v záměně důsledku za příčinu: Romové přece utíkají proto, že právě tato společnost jim nedává téměř žádnou šanci ani perspektivu pro jejich uplatnění a hlavně uplatnění jejich dětí. Jejich úhel pohledu na tu věc je rozhodující, protože oni trpí. Netrpí ani pan Doležal v tomto směru, ani většina lidí v této společnosti, kteří prohlašují, že jim svými útěky Romové dělají ostudu. Tu ostudu má společnost sama ze své charakteristiky. Romové to jen potvrzují.
Toto by mělo být už jednou provždy jasné! Kontroly na letišti v Ruzyni rozdělují české občany na privilegované a druhořadé. To si ani takový demokrat, jakým nepochybně pan Doležal je, určitě nepřeje. V tomto smyslu jsou víza jediným řešením, protože znamenají spravedlnost pro všechny stejně. Vinu za zavedení víz ovšem nenesou Romové, ale celá společnost, protože je právě taková, jaká je. Takový závěr je jen železná logika, nic jiného. Přál bych si, kdyby to za mě řekl někdo, kdo je postaven nepoměrně výše, aby to slyšeli všichni.
Druhou otázkou je, zda si Romové, kteří utíkají, počínají správně a účelně. Ale to je už jiný problém. I v takovém případě je jejich počínání legitimní, i kdyby bylo stokrát motivováno ekonomickými příčinami. Využívají-li při tom mezer v zákonech, je to jen lidské, byť morálně neomluvitelné. Srovnáte-li to však s našimi tuneláři, je to náhle jen banální a nevýznamné.
Každý má právo žít na slunci, zejména když ve stínu už žije příliš dlouho!
Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál