Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vladimír Oláh byl přijat do Obce spisovatelů České republiky

Jako první romský spisovatel byl přijat dne 4. dubna 2006 do Obce spisovatelů PhDr. Vladimír Oláh z Prahy.

Toto přijetí bylo projednáno v Radě obce spisovatelů, a na základě tohoto jednání byl spisovateli Vladimíru Oláhovi zaslán průkaz člena Obce spisovatelů s číslem 1009.
Tento fakt je velice významný i pro romský národ. Je také důkazem, že romština je uznávána jako rovnocenný literární jazyk. Dílo Vladimíra Oláha, zejména básnické sbírky Děti slunce a Žár lásky, byly Radou Obce spisovatelů oceněny jako doklad básnických a spisovatelských schopností básníka Oláha. Na jejich základě Rada jednohlasně přisoudila PhDr. Vladimíru Oláhovi členství v tak důležité organizaci, jakou je Obec spisovatelů v ČR.
K tomuto významnému ocenění básníku a spisovateli Vladimíru Oláhovi, členu Obce spisovatelů, srdečně blahopřejeme.

Jaroslav Balvín

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál