Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Fond Verda podpořil romské studenty z Brna

Částkou 62 421 Kč za první pololetí tohoto školního roku podpořil Nadační fond Verda 18 brněnských romských studentů středních a vysokých škol a učilišť. Peníze byly použity na úhradu stipendií, školného a školních potřeb. Pro některé brněnské studenty navíc Verda zavedla povinné doučování z českého jazyka a matematiky.

Nadační fond Verda úzce spolupracuje s brněnským romským střediskem Drom. Drom se na fungování fondu podílí zejména vyhledáváním a oslovováním potenciálních příjemců podpory a od října 2005 také zajišťováním doučování pro brněnské studenty. „Ukazuje se, že mnoho studentů zejména prvních ročníků nezvládne nástup a větší nároky studia na střední škole nebo učilištích, proto se Verda rozhodla o rozšíření pomoci těmto studentům. U vybraných žadatelů je vyplácení příspěvku podmíněno docházkou do doučovacích kurzů z matematiky a českého jazyka. Docházka studentů a jejich školní výsledky jsou vždy na konci pololetí vyhodnocovány a odrážejí se ve výši poskytnutého stipendia. Zatím jsme sami překvapeni relativním úspěchem celé akce a zájmem ze strany našich klientů o tento způsob podpory jejich studia,“ říká zakladatelka Nadačního Fondu Kateřina Dubská. Doučování probíhá v prostorách Dromu a jeho absolvování je základní podmínkou udělení finanční podpory.
Nadační fond finančně podporuje studenty z celé České republiky a tím se je snaží motivovat k dalšímu studiu. Podporu romských vysokoškoláků, středoškoláků a učňů formou stipendií, úhrad školného a studijních pomůcek ocenil také Filip Fuchs ze střediska Drom. Průměrná výše příspěvku se pohybuje kolem 10 000 Kč na školní rok.
V tomto školním roce bylo přijato 107 žádostí (loni pouze 51). Z nich bylo vybráno 44 klientů fondu s plánovanou výší podpory celkem 313 000 Kč. Tato zatím nejvyšší plánovaná částka za celé pětileté období existence nadačního fondu Verda může být vyplacena i díky loňskému finančnímu příspěvku firmy Daniel Šorm, a. s. Je to vůbec poprvé, kdy Verda obdržela finanční podporu od jiných dárců.
Verda, která je financovaná výhradně ze soukromých zdrojů, je v současnosti jediným nadačním fondem v České republice, který podporuje vzdělání romských učňů a studentů. Vzdělání romské mládeže podporuje kromě Verdy pouze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Další informace:
PhDr. Kateřina Dubská (Nadační fond Verda tel. 777 122 341),
Mgr. Filip Fuchs (Drom, romské středisko 737 036 088)

Internet:
www.verda.cz, www.drom.cz.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál