Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Potřeba zabývat se situací Romů trvá

Evropské středisko pro sledování rasismu (EUMC) u příležitosti Mezinárodního dne Romů upozornilo na jejich pokračující diskriminaci v různých sférách života v celé Evropské unii.
„V celoevropském měřítku jsou Romové z hlediska diskriminace i nadále jednou z nejohroženějších skupin. Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že v mnoha členských státech EU čelí Romové rasisticky motivovanému násilí i systematické diskriminaci v přístupu ke vzdělání, zdravotní péči, zaměstnání a bydlení,“ prohlásila ředitelka EUMC Beate Winkler.
EUMC vítá úsilí členských států zaměřené na boj proti rasismu a sociálnímu vyloučení Romů v Evropské unii. Aby bylo dosaženo trvalého zlepšení situace Romů v Evropě, je podle organizace nutné důsledněji uplatňovat náležitě podložená opatření a komplexní přístup k tvorbě příslušných politických koncepcí. Osmý duben si Romové na celém světě připomínají jako Mezinárodní den Romů, který mimo jiné upozorňuje vnitrostátní a mezinárodní činitele na trvající potřebu zabývat se jejich situací.

(red)


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál