Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  citáty slavných

Každý pokrok v sobě nese pokus o sebeuskutečnění. Zdravý narcismus – zdravá sebeláska – je významnou hnací pružinou každého vývoje, každého výzkumu a všech lidských výkonů. Bez konstruktivní stránky této energie by lidské soužití nemohlo fungovat. Proto je důležité, aby hodně lidí ve společnosti, zvláště ale ti, kteří ji chtějí vést, disponovalo skutečným, silným pocitem vlastní hodnoty, aby sami v tomto směru nestrádali a neměli nutkání stávat se svůdci mas proto, aby kompenzovali vlastní méněcennost. Fenomény „Hitler“ a „třetí říše“ jsou strašlivými negativními příklady. (…)

Jako další symptomy chceme jmenovat prázdnotu a nudu. Aby je lidé překonali a sami sebe cítili, vyhledávají stále silnější podněty. Životem v extrémech, perfekcionismem a klamnou představou dokonalosti se „přizpůsobený“ člověk vzdaluje stále více svým pravým pocitům. Jinými slovy: Naše společnost podporuje vývoj nepravého Selbst.
Cílem naší technické civilizace je jasně a bez emocí sledovat stav věcí, a nejrůznějším způsobem se tato schopnost v lidech trénuje. Požaduje se intelektuálství a jen ono se považuje za společensky správné. K devizám mládeže patří také „být cool“. Pocity jsou pečlivě skrývány, kontrolovány a ovládány. To vede nejen ke zřetelnému nedostatku živosti a tvořivosti. Společenské klima se v rostoucí míře ochlazuje a nabývá na bezohlednosti. (…)
Bez lásky k lidem získávají navrch fenomény jako necitelná maximalizace zisku bez ohledu na zaměstnance. Typický člověk v železných kamnech, sobecký a bezohledný, splňuje výtečné podmínky, které jsou v hospodářství žádané, a má všechny šance na kariéru. Lidé, kteří již s vražedným soutěžením neudrží krok, propadnou sítem.
Dalším podstatným faktorem, který charakterizuje i člověka s narcistickou poruchou, je ztráta hodnot v západních průmyslových národech. Honba za hmotným majetkem, postavením a uznáním žene svět do stále hlubších krizí. z knihy Narcismus – vnitřní žalář

Heinz – Peter Röhr (nar. 1949)
Původně vystudoval sociální práci a pedagogiku. Více než dvacet let pracuje jako terapeut na klinice pro léčbu závislostí ve Fredeburgu.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál