Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  O Rusenko sas lačho manuš the pačivalo Rom

Andro januaris avľa bibachtali zprava pal koda, kaj andre Belgija muľa o Jan Rusenko. Le ternedere Romenge leskero nav talam imar nič naphenel, bo imar kio deš berš dživelas andre Belgija, kaj emigrindža peskera famelijaha the but avre Romenca Prahatar. O Rusenko sas le Ščukaha perša Roma, save pes thode andro Občanské fórum, sas angluno paš koda, kana pes hazdla peršo romani politicko sera Romská občanská iniciativa. Le Rusenko sako dikhelas sar zorales, energickones manušes. Paš o Roma les sa bari pačiv. Sas kajso manuš, kaj sakoneske phenelas andro jakha te kerelas vareso namištes. But lestar siklile savore kole, ko kerenas čačutni buči anglo Roma. Andre koda so kampelas te kerel anglo Roma sas nekompromisno, u jov andre politika andža but kolestar, soske phenas Romipen. Sas les baro jilo angle kada, u mek avren delas energija kana dikhelas, kaj o problemi le manušen phagenas. Savore romane aktivisti le Rusenko but respektinenas, u baro respektos les sas the paš o gadže.

Leskero charakteris sa zoralo the pačivalo. Kada les delas bari zor, the godži pal koda, so kampel te kerel. Bare berša dživelas Prahate pro Žiškovos, kaj sas but Roma. Ke leste andro kher phirenas savore, bo leskero čačutno dživipen sas maškar o Roma the le Romenca. But šukar buči kerela le suboriha, savo pes vičhinelas Perumos. Andre kadi buči pes šunelas mekfeder. E politika kerelas angle koda, kaja nabirinelas te dikhel pre bibacht, savi pro Roma perelas. Mekzoraleder pes vaš o Roma thodža akor, kana phadžila o Československo, u pal oda avila nevo zákon o občanství. Akor pes but Roma dochudle andro bare problemi, u jov andre kada kerelas protesti, vakerelas le politikenca, delas duma andre televiza u ispidelas andre koda, kaj te phagel o bibachtalo zakonos. Andre kada sikadža, sar but kamel te pomožinel le Romenge, sar les nadelas smirom e bari nespravedlnosca. Peskera pheňaha, la Margitaha kerelas buči andro romane nivini Gendalos. Oda sas perša novini, save denas avri korkore o Roma.
O Rusenko andre kada dikhelas bari zor, kajča nasas maškar o Roma savoro avke sar kampelas. Kerelas buči anglo Roma pal savore seri – lidžalas o suboris, kerela o nivini, džalas andre politika, kajča e situacija sas komplikimen u sas angle amende phares sar lestar šundžam dumi pal koda, kaja kamel te džal het – te emigrinel. Vakerahas leha, u kamahas le te ulikerel khere. Kajča jov sas rozhodnime, u avke sar phendža, avke kerdža. Skidla pes u emigrindža andre Belgija. Niž gela het, phendžas amenge, so birindžom, koda kerdžom. Kajča kole kaske pomožinas korkore nakamen nič te kerel angle peste, u kada dijader nadžal. Buter nabirinav. Skidla e famelija u gela. Akana gela pre koda mekdžindžardeder drom, u mangav leske vaš savore Roma loko drom. Ač Devleha.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál