Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři, jistě jste si všimli, že v letošním roce vychází Romano hangos jako měsíčník, nikoliv jako čtrnáctideník. To je jistě nepříjemné, protože to snižuje aktuálnost našeho zpravodajství. Omlouváme se za tento nedostatek, ale jsme nuceni nastolovat co nejpřísnější úsporná opatření, z nichž to nejpodstatnější je snížení periodicity.

Už tradičně musíme počátkem každého roku přistoupit k podobným úsporným opatřením, protože systém grantů, které poskytuje stát, v našem případě ministerstvo kultury, je nastaven tak, že potřebné peníze přichází na účet vydavatele až teprve v závěru prvního čtvrtletí, pokud je ovšem žadatel úspěšný v soutěži projektů, které podávají nejrůznější vydavatelé. Znamená to, že vydavatel vydává noviny ze zdrojů, kterých nemá nevládní organizace nazbyt, nebo na dluh a to po dobu nejméně tří měsíců.
Letos je pro nás situace neskonale horší. Byli jsme sice úspěšní a získali grant pro vydávání Romano hangos i na letošní rok, ale tyto prostředky byly pozastaveny do doby než bude vyřešen prohřešek, jehož jsme se loni dopustili, a sice, že se nám nepodařilo vydat 24 čísel během roku, nýbrž pouze 21 čísel, a že jsme na to včas donátora neupozornili.
Tento nedostatek vznikl opět tím, že počátkem roku jsme se zpozdili ve vydávání z důvodů finanční tísně, jak se stalo i letos. Je to situace, která se pravidelně opakuje, a není z ní žádného úniku.
O případné sankci za tento nedostatek musí rozhodnout příslušný finanční úřad a do té doby je tedy dotace pozastavena. Toto řízení může trvat i několik měsíců. Otázka zní, kolik vlastně čísel budeme schopni vůbec vydat, až bude dotace k mání a jaké sankce nás za to v následujícím roce budou opět čekat. Je to bludný kruh, v němž rozhodující roli hraje zaběhaná mašinerie a byrokracie.
Přesto Vám, milí čtenáři, slibujeme, že se budeme po tuto nelehkou dobu pokoušet zvládat alespoň měsíčník, protože si myslíme, že v současné politické a společenské situaci a v ní se nacházející romské pospolitosti, je pro romskou menšinu existence blízkého periodika důležitá a ničím jiným nezaměnitelná. Vaše podpora, byť jen morální, je pro nás důležitá.
Děkuji Vám za pochopení.

Karel Holomek, šéfredaktor

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál