Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Stát poskytne 1,23 milionu korun na Romy

Praha – Česká republika by tento rok měla do fondu mezinárodního projektu Dekáda romské inkluze, který má do roku 2015 zlepšit život Romů, zaplatit 20 000 eur (necelých 600 000 korun). Vláda ČR rozhodla, že na koordinaci programu v ČR stát poskytne 1,23 milionu korun.

Projekt Dekáda romské inkluze, který začal loni a skončí v roce 2015, iniciovala Světová banka a Institut otevřené společnosti (Open Society Institute – OSI). Zapojilo se do něj osm zemí střední a východní Evropy. ČR chce zlepšit vzdělávání, zaměstnanost, bydlení a zdraví Romů. Podle sčítání lidu jich v ČR žije asi 11 000, podle odhadů kolem čtvrt milionu.
Původně se předpokládalo, že Světová banka a OSI podpoří dekádu velkou částkou. Projekty ale hradí jednotlivé země. Do fondu dárců na podporu programu by pak letos každý stát měl dát 20 000 eur. Peníze poskytnou i mezinárodní organizace. Suma poslouží na vyhodnocení projektů, výměnu informací, konference či pracovní semináře. Správu fondu převezme Světová banka.
V ČR je hlavním cílem zvýšit vzdělání Romů. Projekt se zaměřuje na začlenění romských dětí do běžných škol, nyní navštěvují často školy speciální. Podle kritiků mají pak omezený přístup ke studiu. Základem programu je dostat víc malých Romů do mateřských škol, jejichž poslední ročník je zdarma. Pomoci mají i přípravné třídy. V tomto školním roce jich funguje 123, navštěvuje je více než 1400 dětí. Loni do 126 tříd chodilo 1779 chlapců a děvčat. Na předškolní přípravu kraje tehdy vyčlenily zhruba 1,96 milionu korun.
Cílem dekády je zvýšit i zaměstnanost Romů, v oblasti s ghetty pak o 50 procent. Podle romských organizací je v některých místech bez práce až 90 procent lidí. Program by měl vyškolit 18 romských řemeslníků. Další projekt vytvoří ve čtyřech krajích pracovní agentury. Vyškolí i personalisty pro Romy. Brněnské školy a organizace pak chystají program na zvýšení kvalifikace nezaměstnaných Romů. Projekt získal přes 28 milionů korun.
Problémy romských rodin s bydlením mají včas odhalit terénní sociální asistenti. Pomohou tak zabránit velkým dluhům na nájemném a vystěhování do holobytů. Ke zlepšení zdraví Romů mají přispět zdravotně sociální pomocníci. V pilotní fázi projektu jich bude působit 20 ve vybraných oblastech v sedmi krajích. Pomohou například dostat Romy na preventivní lékařské prohlídky.

(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál