Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  SRNM a projekt Prosazování lidských práv Romů

Romové žijící v České republice se setkávají s otevřenými i skrytými projevy diskriminačního chování ze strany majority. Stále je běžné, že romské děti jsou automaticky zařazovány do speciálních škol, že dochází k diskriminaci při přijímání Romů do zaměstnání, při jednání na úřadech, jsou časté případy omezování jejich vstupu do restaurací a jiných veřejných zařízení, dochází k verbálním či fyzickým útokům z důvodu etnicity. Za prvek diskriminace lze jistě považovat i snahy některých politických subjektů či jednotlivých politiků, kteří zpochybňují utrpení Romů během druhé světové války.

Společenství Romů na Moravě (SRNM) patří k těm organizacím, které se fenoménem diskriminace dlouhodobě zabývají, upozorňují na jeho nejrůznější projevy a snaží se jim čelit. Od podzimu loňského roku realizuje SRNM projekt Prosazování lidských práv Romů, který finančně podporuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci programu Evropské unie Transition Facility. Cílem je posilování činnosti ne státních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů v boji proti korupci, dále antidiskriminace a ochrana životního prostředí.
Cílem projektu je systematické sledování a monitorování projevů diskriminace a pomoc lidem, kteří se stali oběťmi diskriminačního chování, dále spolupráce s organizacemi, které se porušováním práv občanů zabývají (Policie ČR, Česká obchodní inspekce, veřejný ochránce práv, samosprávy, nestátní neziskové organizace – NNO a další) a zveřejňování zjištěných poznatků ve sdělovacích prostředcích. Tato činnost se realizuje především ve městech, v nichž působí jednotlivé pobočky SRNM (Brno, Ostrava, FrýdekMístek, Nový Jičín, Olomouc, Šternberk, Rýmařov a Hodonín) a v regionech k těmto městům přiléhajícím. Zde působí pracovníci poskytující občanské a sociální poradenství a terénní sociální pracovníci, kteří sledují jednotlivé projevy porušování lidských práv a poskytují postiženým klientům poradenství a pomoc (včetně právní podpory). V rámci projektu pracují rovněž dvě novinářky Romano hangos, které monitorují zbývající území ve třech moravských krajích – Jihomoravském, Moravskoslezském a Olomouckém. Seznam zmíněných pracovníků projektu s telefonickým a mailovým kontaktem je uveden ve vedlejší tabulce. V případě, že se stanete obětí či svědkem projevů diskriminace, kontaktujte je prosím.

Michal Kročil

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál