Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Mně Cikáni nevadí, ale ...

Jmenuji se Petra Kotlárová a jsem romská asistentka na Základní škole nám. Míru v Krnově, kde je pouze první stupeň a dva nulté ročníky. Před zhruba 10 lety jsme začínali projekty Step by step či Začít spolu, chtěli jsme začít začleňovat romské děti do majoritní většiny. Nejprve jsme měli v jedné třídě z 20 dětí tři až čtyři romské. Postupem času nám začalo bílých žáků ubývat, přesto že jsme připravovali spoustu akcí: školu v přírodě, den dětí, dny multikulturní výchovy, bezplatné kroužky (pěvecký, sportovní, malování, flétna a v poslední době se přidal taneční). Před šesti lety vzniklo na naší škole doučování, kam měli přístup i neromští žáci, ale jak se ukázalo, neromské děti či jejich rodiče neměli zájem.

Postupem let se naše škola stávala vinou neromských rodičů romskou školou. Mluvilo se o nás jako o zvláštní škole, kam chodí jen Cikáni, čeští rodiče chodili do školy odhlašovat své děti, ale vždy začínali větou: Víte, paní ředitelko, mně Cikáni nevadí, ale… Přesto že se děti dostávaly na víceletá gymnázia a jejich počet je vyšší než na jiných školách, opadl zájem neromských rodičů o naši školu.
Chci říci, že jsme měli krásnou myšlenku, která ale nejde realizovat, pokud je tak hluboko zakořeněný předsudek vůči Romům. Myslím si, že Romové se přizpůsobili dostatečně, ale opět se dokázalo, že bez spolupráce bílých se snažíme zbytečně, naše škola je téměř před zavřením jen proto, že se bílí nechtějí potkávat s Romy. Tento rok přišlo k zápisu do první třídy 11 romských a žádné české dítě, loni to bylo 15 romských a dvě neromské děti.
Budu ráda, když si také jiní romští asistenti přečtou v novinách o našich problémech, když se o nich dozví i ostatní lidé.

Petra Kotlárová, Krnov

Pracujete jako romský asistent
na škole a máte podobný či naprosto opačný pocit jako Petra Kotlárová? Pak nám napište na adresu redakce či na email
rhangos@volny.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál