Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Tradiční romský hudební a písňový folklor v muzeu

Kde zní zpěv, mizí žal
Od 23. února je v Muzeu romské kultury nová výstava Kaj šunďol e giľi, e dukh našľol / Kde zní zpěv, mizí žal, která si klade za cíl představit tradiční hudební a písňový folklor Romů. K vidění jsou ukázky hudebních nástrojů, medailony významných romských osobností a v neposlední řadě také terénní nahrávky pořízené během výzkumných cest.

Autor výstavy, muzikolog muzea Tomáš Šenkyřík, si při přípravě scénáře přivzal ke spolupráci Evu Davidovou a Zuzanu Jurkovou, které se také zúčastnily vernisáže.
Na zahájení žádné výstavy Muzea romské kultury nesmí chybět hudba, a na vernisáži výstavy o hudbě už teprve ne. Proto ani tentokráte nebyli návštěvníci ochuzeni o silný zážitek. Postarala se o něj cimbálová muzika Eugena Horvátha, která vystoupila během podvečera několikrát a vždy přispěla k příjemné atmosféře v sále.
Nebyla to však jediná akce na sklonku měsíce: v úterý 21. února byl zahájen letošní přednáškový cyklus Kdo jsou Romové. Eva Davidová, jedna ze zakladatelek muzea a jeho dlouhodobá spolupracovnice, hovořila o Romech v Československu (změny po roce 1945), což obohatila promítáním svých fotografií. Posluchači hned v úvodu zjistili, že se nejedná jen o „obyčejnou“ přednášku. Na konci roku 2005 v nakladatelství Torst vyšla Evě Davidové kniha fotografií s názvem Eva Davidová, kterou v úvodu večera dodatečně pokřtila čistou vodou (pro mnohé Romy cennější než víno) ředitelka muzea Jana Horváthová.
Eva Davidová se mezi Romy pohybuje již více než 50 let, a proto její povídání zaujalo všechny v sále, děti z muzejního klubu nevyjímaje.

Hana Gerlichová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál